Wifi-sentralen: Tips og verktøy for bedre wifi

Wifi-sentralen er en kunnskapsbase om trådløs teknologi for alle som vil ha bedre wifi hjemme.

Kanskje du vil gå løs på de tre enkleste, viktigste grepene du kan gjøre for wifi uten å forlate huset med én gang? 

Wifi-sentralen: Alt om wifi

Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS