Wi-Fi 6: Hva kan vi vente oss av 802.11ax?

W-Fi 6 kalles også High-Efficiency Wireless. Hva kan vi vente oss i praksis etter hvert som flere produkter støtter standarden 802.11ax?

Det mest spennende på wifi-horisonten i skrivende stund (august 2019) er 802.11ax, også kjent som Wi-Fi 6. Et annet navn på 802.11ax er High-Efficiency Wireless, og det viktigste den nye standarden lokker med, er ganske riktig høyere effektivitet.

Når ble 802.11ax tilgjengelig?

Det kommer an på hva du mener med tilgjengelig. De første wifi-klientene som støtter 802.11ax, kom på markedet rundt årsskiftet 2018/2019.

Wi-Fi 6 Certified (logo fra Wi-Fi Alliance)
Wi-Fi 6 betegner sertifiseringen fra Wi-Fi Alliance av produkter som støtter 802.11ax

Wi-Fi Alliance startet sitt program for produktsertifisering 16. september 2019 og annonserte samtidig en kort liste med de aller første sertifiserte produktene.

Standardorganisasjonen IEEEs godkjenning eller ratifisering av selve standarden skjedde først 19. mai 2021. Det er altså helt normalt at produsenter implementerer og leverer teknologi lenge før standardene er ferdige.

Det er også relativt sjelden at man ser store endringer mellom det som ble lagt fram pre-standard og det som blir ratifisert, men i denne sammenhengen er det vanlig å operere med tre kategorier av produkt:

  • Kompatibelt: Skal virke med annet utstyr som bruker standarden, men forventes ikke å kunne sertifiseres. Dette gjelder for eksempel der det ligger begrensninger i maskinvare som hindrer sertifisering.
  • Sertifiserbart: Utstyr man antar vil bli sertifisert når alt er klart. Alt maskinvaremessig er på plass, og eventuelle gjenstående endringer kan gjøres i programvare.
  • Sertifisert: Ferdig sertifisert produkt etter godkjent standard.

Må, bør, kan – hvilken funksjonalitet får vi se?

Alle de trådløse standardene har mye funksjonalitet og mange muligheter, der noen er obligatoriske (man må ha dem for å kunne si at man støtter standarden) og en hel del er valgfrie. Noe av det som blir spennende for wifi-nerder, er å se hvilke av de valgfrie funksjonene som faktisk blir implementert og tatt i bruk.

Basert på tidligere versjoner, kan vi si at det blir relativt få og kostbare produkter som støtter den valgfrie funksjonaliteten.

Killer features – kanskje

TeknologiSom i praksis kan betyStatus
Omfatter både 2,4 og 5 GHz: Ny funksjonalitet for begge båndBerører mange flere klienter enn 802.11ac, som dekket bare 5 GHz. IoT er primært på 2,4 GHz.Obligatorisk
Høyere QAM-modulering: Økt parallelliseringKraftig økt throughput (men potensielt også større sårbarhet for interferens)Obligatorisk
OFDMA: Aksesspunktet bruker “underkanaler” til å sende til flere klienter samtidigRedusert latens og jitterObligatorisk
Coloring: Trafikk merkes med mottakerBedre utnyttelse av airtime og reduksjon av interferensValgfritt
Target Wake Time: Aksesspunktet kan fortelle klienten når den skal våkneØkt batterilevetid på klient. Mulig killer feature for IoT (men ikke hvis det blir en valgfri funksjon, siden IoT-dingser i all hovedsak produseres som lavkost)Obligatorisk for AP, valgfritt for klient
Økt teoretisk makshastighet: 14 GbpsDet går raskere 🙂 802.11ac har 3,47 eller 6,93 (Wave 2)

En teknologi som viderebringes fra 802.11ac, er MU-MIMO (multi-user multiple input multiple output). Du kan lese mer om hva vi ventet oss av MU-MIMO her.

MU-MIMO er et eksempel på teknologi som så lovende ut, men i praksis har hatt lite for seg så langt. Det støttes ikke av noen Apple-produkter, og mange andre produsenter har også valgt å droppe det.

Må sees i aksjon

802.11ax er naturligvis bakoverkompatibel med tidligere standarder og kan kommunisere med klienter som bruker disse standardene. Eldre klienter kan derimot ikke gjøre seg nytte av den nye funksjonaliteten i ax. Så hva ax vil bety i praksis, vil vi derfor ikke vite før både aksesspunkter og en større andel klienter med 802.11ax er i bruk.

Dette er en veldig lite skråsikker artikkel. Det er nettopp fordi vi av erfaring vet at det er nesten umulig å si hvilken effekt og uttelling man får for en ny wifi-teknologi før den får bryne seg på den salige miksen av nytt og gammelt, støttet og ukjent som de aller fleste trådløse nettverk i dag er.

For den interesserte wifi-nerd kan vi varmt anbefale dette dypdykket fra Wi-Fi Ninjas: WiFi 6 Deep Dive & Real World Testing – som ser nærmere på hvilken funksjonalitet som finnes i produktene som er på markedet så langt, og hvilken uttelling man kan få av den. 

Vi har en rekke Wi-Fi 6-produkter tilgjengelige for bestilling og gleder oss til stadig flere ax-produkter som er i løypa fra både Zyxel og andre leverandører. Vi har begynt å samle informasjon om kompatibilitetsproblemer her og lover å dele mer om hva vi ser! Mer om wifi-løsningene vi har for salg, kan du lese her.

Artikkel av Jan Pedro Tumusok og Jorunn Danielsen