Radar og overbelastning av trådløse nettverk langs kysten

Stylized illustration of buildings along the coast with reduced wifi quality caused by maritime radar

Bor du i leilighet langs kysten i et område med mye skipstrafikk? Maritim radar øker sannsynligheten for overbelastning av trådløse nettverk i nærheten.

Kort oppsummert

Leilighetskomplekser langs kysten i områder med mye skipstrafikk sliter ofte med en kompleks blanding av wifi-problemer.

  • Maritim radar blokkerer deler av 5 GHz-båndet og øker sjansen for overbelastning
  • Høyt antall tilkoblede klienter (mobiltelefoner, pcer og andre dingser) på samme wifi-kanaler fører til overbelastning.
  • Høy tetthet av «konkurrerende» nettverk skaper støy.

Om kanaler og frekvenser

Trådløst internett (wifi) benytter seg av to frekvensbånd:

  • 2,4 GHz
  • 5 GHz

Hvert frekvensbånd er delt inn i mindre områder som kalles kanaler. Når det er flere wifi-nettverk i nærheten av hverandre, fungerer det best om disse nettverkene benytter seg av kanaler som ikke overlapper. Når (for) mange er tilkoblet samme kanal, kan dette skape overbelastning , eller det som på engelsk kalles «wi-fi congestion», og svært dårlig ytelse på nettverkene.

Man kan stille inn hvilken kanal et trådløst nettverk skal bruke, men i de fleste tilfeller tar wifi-utstyr seg best av dette selv, og i noen tilfeller er de lovpålagt å gjøre det.

Radar og dynamisk frekvensvalg (DFS)

Radarteknologi brukes blant annet i navigasjon i skipsfarten for å oppdage hindringer, unngå kollisjoner ogsåvidere. Denne teknologien bruker noen av de samme frekvensene som trådløst internett.

Dette betyr at trådløse nettverk kan skape støy for radar, og derfor er alle som produserer wifi-utstyr, pålagt ved lov å sørge for at utstyret deres ikke går i veien for radar.

Enkelt sagt: Kanalene som brukes til radar, kan også brukes av wifi, så lenge wifi flytter seg så snart en radar er i nærheten.

Dette løses i de aller fleste rutere og andre trådløse aksesspunkter med en funksjonalitet som kalles DFS – dynamic frequency selection eller dynamisk frekvensvalg. Når en radar oppdages, flyttes andre forbindelser da automatisk over på andre kanaler på 5GHz-frekvensbåndet for ikke å forstyrre radaren.

Fem (ikke-overlappende) kanaler på frekvensbåndet illustrert ovenfor er forbeholdt radar. Illustrasjonen viser 80 MHz-kanaler, som er det mesh benytter seg av.

Kanalområdet som er markert i rødt på illustrasjonen, krever skanning etter radar i 10 minutter før man har anledning til å koble seg til. Dette er såpass upraktisk at de fleste wifi-produsenter velger å ikke benytte seg av disse kanalene overhodet, fordi nettverket ellers ville være utilgjengelig i 10 minutters strekk.

Kanalene som er markert i gult på illustrasjonen, krever skanning etter radar i 1 minutt, og det er disse kanalene vi snakker om i forbindelse med dynamisk frekvensvalg.

Kanalområdet markert i grønt blir aldri brukt av radar, og det er dit alle tilkoblede klienter flyttes når en radar oppdages.

Når mange flyttes over til samme kanal samtidig, er det imidlertid stor fare for overbelastning.

Høy tetthet av nettverk skaper støy

Alle trådløse nettverk i nærheten kan skape støy eller interferens for et wifi-nettverk. Det gjelder naboens wifi, som spesielt vil slå ut med mange mindre boliger tett på hverandre.

Men også én og flere wifi-nettverk i samme bolig kan være en kilde til støy, for eksempel en hjemmesentral med aktiv wifi i tillegg til et mesh-nettverk.

Artikkel av Geir Arne Rimala og Jorunn Danielsen