Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø er fundamenter for våre handlinger, partnerskap og kommersielle produkter og tjenester i Eye Networks.
Med langsiktighet, god planlegging, kunnskap og kommunikasjon vil vi i fellesskap bidra til å nå FNs bærekraftsmål og følge vår miljøpolicy.
refresh/reuse: Eye Networks refurbishment services

Gjenbruke

Vi tilbyr refurbishment som tjeneste for en rekke av våre produkter. Refurbishment vil si at vi tar inn brukte enheter og forvandler dem til så godt som nye produkter. Her spares både kostnader og miljø.

Refurbishment gjelder funksjonelle enheter. Enheter som ikke er funksjonelle, sorteres bort og leveres trygt som elektronisk avfall.
Les mer om våre refurbishment-tjenester i Telecomshop
Airplane with green block sign

Redusere

Vi benytter miljøbesparende fraktalternativer så langt det er mulig: Forsendelser fra utenlandske leverandører skjer hovedsakelig med båt, og vi unngår flyfrakt i de aller fleste tilfeller. For leveranser i Oslo-området bruker vi budtjenesten Dønn Grønn, som har utelukkende elektriske budbiler.

De mest bærekraftige fraktalternativene krever tid og planlegging, og fra 1. februar 2021 innfører vi derfor miljøgebyr på CPEer og aksesspunkter som ikke bestilles eller forecastes minst tre måneder i forveien. Slik belønner vi kunder som handler mer bærekraftig.
green cloud with check mark

Digitalisere

Eye Networks er en papirløs virksomhet.

Vi baserer oss i størst mulig grad på digitaliserte prosesser og digital kommunikasjon, internt og eksternt.

Vi produserer minimalt med papirbasert dokumentasjon, og markedsmateriellet vårt er i all hovedsak digitalt og tilrettelagt for gjenbruk for våre kunder.

Vår miljøpolicy

Vi har som mål å sikre mest mulig miljøvennlig og bærekraftig drift, herunder leveranse av våre produkter og tjenester. Dette gjør vi ved å:

Tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten

Tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter

Identifisere og redusere mulige kilder til forurensning

Etterstrebe minst mulig bruk av forbruksmaterialer

Besitte kompetanse om og være oppdatert på miljøvennlige løsninger

Kontinuerlig vedlikeholde og forbedre våre miljøprestasjoner

Vår årlige miljø- og klimarapport er tilgjengelig på forespørsel.

FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er skapt for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle og adresserer globale utfordringer rundt fattigdom og ulikhet, klima og miljø, velstand, fred og rettferdighet. I Eye Networks har vi valgt å fokusere på disse fire bærekraftsmålene:

God utdanning: Å skaffe seg en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv og sikre bærekraftig utvikling.

Likestilling: Likestilling er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men et nødvendig grunnlag for en fredelig, velfungerende og bærekraftig verden.

Industri, innovasjon og infrastruktur: Investeringer i infrastruktur er avgjørende for å oppnå bærekraftig utvikling.

Ansvarlig produksjon og forbruk: Ved bevisstgjøring av ansvarlig produksjon og forbruk dannes en sirkel som sikrer bærekraftig utvikling.

Sertifisert Miljøfyrtårn

Medlem av Grønt Punkt

Eye Networks er medlem av Grønt punkt Norge
© Copyright Eye Networks - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-marker