Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø er fundamenter for våre handlinger, partnerskap og kommersielle produkter og tjenester i Eye Networks.

Med langsiktighet, god planlegging, kunnskap og kommunikasjon vil vi følge vår miljøpolicy og i fellesskap bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Refresh reuse: Refurbishment-tjenester fra Eye Networks

Gjenbruke

Vi tilbyr refurbishment som tjeneste for en rekke av våre produkter. Det vil si at vi tar inn brukte enheter og forvandler dem til så godt som nye produkter. Her spares både kostnader og miljø.

Refurbishment gjelder funksjonelle enheter. Enheter som ikke er funksjonelle, sorteres bort og leveres trygt som elektronisk avfall.

Les mer om våre refurbishment-tjenester

Airplane with green block sign

Redusere

Vi benytter miljøbesparende fraktalternativer så langt det er mulig: Forsendelser fra utlandet skjer hovedsakelig med båt, og vi unngår flyfrakt i de fleste tilfeller. I Oslo-området bruker vi budtjenesten Dønn Grønn, som har utelukkende elektriske biler.

Mer bærekraftige fraktalternativer krever tid og planlegging. Vi har miljøgebyr på CPEer som ikke bestilles eller forecastes minst 3 måneder i forveien. Slik belønner vi kunder som handler mer bærekraftig.

green cloud with check mark

Digitalisere

Eye Networks er en papirløs virksomhet.

Vi baserer oss i størst mulig grad på digitaliserte prosesser og digital kommunikasjon, internt og eksternt.

Vi produserer minimalt med papirbasert dokumentasjon, og markedsmateriellet vårt er i all hovedsak digitalt og tilrettelagt for gjenbruk for våre kunder.

Vår miljøpolicy

Vi har som mål å sikre mest mulig miljøvennlig og bærekraftig drift, herunder leveranse av våre produkter og tjenester.

Dette gjør vi ved å:

Tenke miljø

som en naturlig og integrert del av virksomheten

Tilfredsstille miljøkrav

og reguleringer fra offentlige myndigheter

Identifisere og redusere

mulige kilder til forurensning

Etterstrebe minst mulig bruk

av forbruksmaterialer.

Besitte kompetanse

om og være oppdatert på miljøvennlige løsninger

Kontinuerlig vedlikeholde

 og forbedre våre miljøprestasjoner

Vår årlige miljø- og klimarapport er tilgjengelig på forespørsel.

FNs bærekraftmål

FNs 17 bærekraftsmål er skapt for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle og adresserer globale utfordringer rundt fattigdom og ulikhet, klima og miljø, velstand, fred og rettferdighet. I Eye Networks har vi valgt å fokusere på disse fire bærekraftsmålene:

God utdanning

Å skaffe seg en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv og sikre bærekraftig utvikling.

Likestilling

Likestilling er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men et nødvendig grunnlag for en fredelig, velfungerende og bærekraftig verden.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Investeringer i infrastruktur er avgjørende for å oppnå bærekraftig utvikling.

Ansvarlig produksjon og forbruk

Ved bevisstgjøring av ansvarlig produksjon og forbruk dannes en sirkel som sikrer bærekraftig utvikling.

Eye Networks AS er sertifisert miljøfyrtårn
Grønt punkt / Green dot

Eye Networks er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av Grønt punkt Norge.