Wi-Fi 7, 6, 5: Hva betyr wifi-versjonene?

Hvorfor sier noen «Wi-Fi 6» og andre 802.11ax? Hva er «Wi-Fi 4»? Vi gir en kjapp oversikt over wifi-generasjonene så langt.

I 2018 introduserte bransjeorganisasjonen WiFi Alliance nye betegnelser som skulle brukes på wifi-produkter for å signalisere hva de kan yte.

Her kan det være greit å påpeke at selve standardene for wifi ikke byttet navn. Komiteen som utvikler wifi-standardene heter fortsatt IEEE 802.11, og standardene de gir ut, har fortsatt fengende, men presise navn som «802.11ax».

WiFi Alliance kontrollerer ikke disse standardene, bare sine egne sertifiseringsprogrammer for produkter. Med å introdusere generasjonsnavn for wifi, ønsket de å gi mer brukervennlige betegnelser til produktene som støtter disse standardene. Produkter som støtter 802.11ax, kalles Wi-Fi 6, som altså er å regne som 6. generasjon wifi.

Grafikk fra Wi-Fi Alliance med eksempler på hvordan wifi-generasjonene kan gjengis visuelt når man er tilkoblet trådløst.

Generasjonsnavn og standardnavn blir nå brukt om hverandre, og det er altså ikke feil å si «ax» eller «ac» om hva et produkt støtter, selv om det blir stadig vanligere å primært forholde seg til generasjonene.

Ideen er også at nye produkter skal kunne vise brukeren hvilken versjon av wifi-teknologien som er tilgjengelig når man kobler seg til et trådløst aksesspunkt. Du skal ikke bare få opp et wifi-signal på oppgavelinjen på mobilen eller pcen, men også et tall som indikerer hva slags maksimal ytelse og funksjonalitet du kan forvente deg på oppkoblingen.

Generasjon og teknologisk standardFrekvens-båndMerk
Wi-Fi 7 / 802.11be6 GHz
5 GHz
2,4 GHz
Standarden er fortsatt ikke ferdigstilt per april 2024, men Wi-Fi Alliance startet sitt sertifiseringsprogram for Wi-Fi 7 i januar.
Wi-Fi 6E / 802.11ax6 GHz
5 GHz
2,4 GHz
Lansert sammen med Wi-Fi 6, men forbeholdt produkter som også støtter wifi på 6 GHz-båndet.
Les mer her: Wi-Fi 6E: Internett på 6 GHz
Wi-Fi 6 / 802.11ax 5 GHz og 2,4 GHzDen nyeste standarden som er i allmenn bruk i dag. Wi-Fi Alliance startet produktsertifisering av Wi-Fi 6 i september 2019, standarden ble endelig godkjent i mai 2021.
Les mer i Wi-Fi 6: Hva kan vi vente oss av 802.11ax
Wi-Fi 5 / 802.11ac5 GHzBetegnelsen skiller ikke mellom de opprinnelige ac-produktene og de nyeste, kjent som Wave 2.
Wi-Fi 4 / 802.11n5 GHz og 2,4 GHz

Linker

Wi-Fi Alliance om:

Artikkel av Jorunn Danielsen