Ikke gjør denne feilen med mesh og wifi-forsterkere

Tekst på bildet: Aksesspunkter trenger god dekning for å gi god wifi. Illustrasjonen viser en ruter og to tilleggspunkter. Den ene står innenfor god dekning fra ruteren og gir god dekning videre. Den andre står i et område med dårlig dekning og gir upålitelig dekning videre.

Den vanligste feilen du kan gjøre når du setter opp mesh-wifi eller wifi-forsterkere, er å plassere enhetene der dekningen er dårlig fra før.

Javisst kan det virke logisk: «Her har mobilen / laptopen / iPaden problemer med å koble seg på nettet, så da må jeg ha en wifi-enhet til her». 

Det kan til og med se bra ut når den nye enheten er satt opp: Wifi-indikatoren på mobil eller laptop kan nå vise sterkt signal! Dekningen fra den nye enheten er jo god!

Likevel er det lite sannsynlig at du heretter har raskt og stabilt nett i boligen, for det du har gjort, er å flytte dekningsproblemet fra dingsene til aksesspunktet.

Og et trådløst aksesspunkt som selv har dårlig dekning, kan ikke yte godt.

Hvor skal jeg plassere mesh-enheten eller forsterkeren?

Først av alt: Vi fraråder generelt wifi-forsterkere, og hvorfor kan du lese mer om her: Fem grunner til ikke å kjøpe wifi-forsterker.

Men uansett om du allerede har én eller flere forsterkere eller skal sette opp et anbefalt mesh-nettverk, gjelder den samme logikken:

Et aksesspunkt må HA god dekning for å GI god dekning og pålitelig ytelse.

Derfor skal du ikke plassere mesh-punktet eller forsterkeren der dekningen er dårlig. Den nye enheten bør stå i ytterkanten av feltet hvor dekningen er god, enten direkte fra ruter eller fra et annet mesh-punkt. En god tommelfingerregel er å stille det nye aksesspunktet cirka halvveis mellom forrige punkt og området med dårlig dekning.

Bare slik får du faktisk utvidet den gode dekningen.

Et aksesspunkt med dårlig dekning vil altså aldri yte optimalt. I verste fall risikerer du at dette også går utover ytelsen på hele nettverket.

Hvordan det foregår, kan du lese mer om her: Bad apple: Én dings med dårlig dekning kan knekke et helt wifi-nett.

Optimal plassering av alt som er trådløst

Hvordan mesh-punkter plasseres helt optimalt, kan variere litt med produsent og mesh-standard, men noen tommelfingerregler er generelle.

Alle trådløse aksesspunkter har best av å plasseres:

 • Høyt og fritt
 • Aldri bak TV eller annen elektronikk
 • Innenfor god dekning av ruter og/eller annen mesh-node

Har du store hindringer for wifi-signalene i boligen, for eksempel bad med stålarmering eller murt peis, kan det være lurt å plassere aksesspunktene i trekantformasjon rundt hindringen.

Hvilke elementer i en bolig som er mest problematiske for wifi, kan du lese mer om her: 10 ting i boligen som forstyrrer og sperrer for trådløse signaler.

Hvordan vite om dekningen er god nok?

Så er selvfølgelig det store spørsmålet: Hvordan vet jeg at det er god nok dekning? Hvor ser jeg?

Dette varierer fra produkt til produkt, men de aller fleste wifi-produkter har nå én eller begge av disse:

 • Lyssignaler på enheten
  • En LED vil da typisk lyse oransje eller rødt – eller blinke – om dekningen er utilstrekkelig.
 • Mobil-app
  • Her bør du kunne se kvaliteten på oppkobling mellom mesh-noder, eller mellom ruter og forsterker.
  • Noen vil også aktivt dytte deg i retning av en bedre tilkobling.

Den enkleste veien til mål

Vi i Eye Networks anbefaler gjerne eero wifi, som vi selv forhandler både til nordiske internettleverandører og til privatpersoner i Norge.

Når du installerer flere eero-enheter i mesh, bruker du eeros mobilapp, og appen vil rett og slett aktivt hindre deg i å sette opp et mesh-punkt på et sted hvor enheten ikke får god nok dekning

Installere eero wifi

Utvide eero wifi med flere mesh-enheter