Ikke. Boost. Wifi-signalet.

Overskrift: Ikke prøv å skru opp wifi-signalet. Illustrasjoner av brusboks, verktøy som fikler med ruterantenne og Pringles-boks. Teksten under sier Nei, Niks, og Ikke tale om

Ikke lag din egen wifi-forsterker hvis du er misfornøyd med dekningen. Her er 3 solide grunner til å la være, og 3 råd om hva du kan gjøre i stedet.

Har du fått råd om hvordan du kan «booste» eller forsterke wifi-signalet fra ruteren din? Kanskje i en YouTube-video eller oversatt artikkel som får det til å se enkelt og greit ut?

Det er kanskje enkelt, men det er absolutt ikke greit, og du kan ødelegge både for deg selv og andre ved å prøve.

1. Det er (sannsynligvis) ulovlig

Ikke gjør egne tilpasninger av antennene på det trådløse utstyret for å forsterke signalene i nettverket.

Å «booste» wifi-signalet sitt vil si å forsterke signalet og prøve å øke rekkevidden på det trådløse nettverket. I de fleste tilfeller er dette rett og slett ulovlig i Norge.

Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) setter klart definerte grenser for hvilke frekvenser og sendestyrker som er tillatt brukt for innendørs og utendørs dataoverføring i trådløse nettverk (se Kapittel 4, §11 i Fribruksforskriften). 

Alle nettverksenheter i salg i Norge skal i utgangspunktet være godkjent etter norske lover og forskrifter, og det aller meste av utstyr som er i handelen, vil allerede være satt til maksimalt av hva loven tillater. Egen triksing vil dermed raskt vil bringe deg over forskriftens grenser for sendeeffekt. Det kan også være problematisk om man selv importerer utstyr som ikke er undersøkt og godkjent etter norske regler.

Alle løsninger som gjør at sendestyrkegrensene overskrides, er ulovlige. Typiske eksempler på ulovlig forsterking av signaler er:

  • Utvidelse av antenne med brus- og pringlebokser eller liknende
  • Montering av sterkere antenne

I Norge er det vanlig å bruke navnet «wifi-forsterker» om repeater-enheter som gjentar signalet fra en ruter og sprer det til større områder, men repeateren forsterker ikke sendeeffekten, bare sender signalet om igjen. 

2. Du ødelegger for naboen

Ved å forsterke wifi-signalet kan du få det til å rekke lenger, og det høres jo i utgangspunktet bra ut. Men frekvensbåndet hvor signalene har lengst rekkevidde (2,4 GHz) er også der det er mest støy (interferens). Ved å forsterke signalet ditt, bidrar du dermed til økt støy for naboene dine.

3. Du ødelegger for deg selv

Selv om du lykkes i å få en ruter til å sende signaler som rekker langt, har du slett ingen garanti for at pcer, smarttelefoner og andre dingser som mottar signalet, er i stand til å sende signaler tilbake som når fram til ruteren. Og da har du bare ødelagt for deg selv og gjort dekningen (enda) mindre forutsigbar.

Hva du kan gjøre i stedet for å booste signalet

Så hva kan man gjøre i stedet når dekningen ikke strekker til?

Her på Wifi-sentralen har vi en rekke artikler og råd om hva du selv kan gjøre for å kartlegge og bedre dekningen, helt lovlig og i mange tilfeller også gratis. Denne artikkelen er et godt sted å starte: Slutt å rydde bort wifi-signalene.

Artikkel av Geir Arne Rimala og Jorunn Danielsen