Wifi 6e: Internett på 6 GHz

Vi forklarer forskjellen på wifi 6 og wifi 6e, poenget og problemet med wifi på 6 GHz og status for tilgjengelighet i Norge og Europa.

Hva er wifi 6e?

Først av alt, wifi 6e er en del av wifi 6, men ikke det samme som wifi 6.

Wifi 6 tilsvarer standarden 802.11ax. Denne standarden gjelder i utgangspunktet de to etablerte frekvensbåndene for wifi: 2,4 og 5 GHz.

Bransjeorganisasjonen WiFi Alliance driver sertifiseringsordningen som gir produsenter retten til å bruke betegnelsen wifi 6. WiFi Alliance har valgt å utvide ordningen til å omfatte 6 GHz-båndet, og wifi 6-produkter som støtter dette, kan derfor bruke betegnelsen wifi 6e.

Men 6 GHz-båndet er ikke tilgjengelig overalt.

Hva er poenget og problemet med 6 GHz?

Det vi her kort og enkelt kaller 6 GHz, er egentlig et spektrum på 1200 MHz fra 5,925 til 7,125.

Til sammenlikning:

  • 2,4 GHz-frekvensbåndet har et spektrum på 70 MHz
  • 5 GHz-båndet utgjør 500 MHz.

poenget med å utvide frekvensene som er tilgjengelige for wifi, er utsiktene til å gjøre det langt mindre trangt om plassen / sendetiden. På dagens frekvensbånd konkurrerer wifi-nettverk både med hverandre og med andre trådløse standarder, for eksempel Bluetooth. Det er heller ikke rom for å øke sendebredden til 80 eller 160 MHz for å øke gjennomstrømmingen, fordi det ville skape massivt med støy for omgivelsene.

Problemet med å utvide til 6 GHz har altså vært at denne delen av spekteret ikke har stått ubrukt og har vært forbeholdt lisensiert bruk.

Hvor er 6 GHz-båndet tilgjengelig?

Åpning for bruk av 6 GHz er fortsatt oppe til behandling hos lokale og regionale myndigheter mange steder, men stadig flere åpner opp, enten for hele spekteret eller for det som kalles "lav 6 GHz" eller U-NII-5, de nederste 500 MHz. Land som har godkjent hele 6 GHz-spekteret for wifi og annen ulisensiert bruk, er i mindretall, men omfatter blant annet USA og Sør-Korea

Du kan se en oversikt over statusen på verdensbasis hos WiFi Alliance.

På europeisk nivå er fagorganet i slike spørsmål CEPT - den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner og deres Electronic Communications Committee (ECC). Norge er ett av 48 medlemsland i CEPT, som altså ikke er et EU-organ.

CEPT/ECC godkjente åpning for lav 6 GHz i november 2020. Denne anbefalingen ble godkjent av Europakommisjonen i juni 2021. EUs medlemsland har så 6 måneder på å tilpasse sine respektive lovverk, mens ikke-EU-landene i CEPT har inntil to år på seg til å gjøre sine vurderinger.

Tyskland var først ute med nasjonal godkjenning etter det europeiske vedtaket og Norge lå ikke langt bak.

Bruk av frekvenser i Norge reguleres av Fribruksforskriften, og fagorgan er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Revidert versjon av som åpner for Wi-Fi 6e / lav 6 GHz trådte i kraft 1. juli 2021.

Blir det 6e i våre produkter?

Både aksesspunkter og klienter med CE-godkjenning må på markedet før teknologien kan tas i bruk her.

Vår leverandør Zyxel har meldt at de står klare til å støtte 6e i enheter for det norske markedet når myndighetene godkjenner det for bruk. Man skal imidlertid ikke regne med at enheter som er på markedet i dag, vil kunne kommunisere på 6 GHz.

Wi-Fi 6 uten e er imidlertid på full fremfart i Norge, så her trenger man ikke vente!


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS