Wi-Fi 6E: Internett på 6 GHz

6 g

Hvorfor var Wi-Fi 6E så etterlengtet, hvorfor tar alt så lang tid, og hva må til for å komme i gang med å teste teknologien?

Hva er Wi-Fi 6E?

Wi-Fi 6E er trådløst internett på 6 GHz-båndet, «nye» frekvenser som ikke tidligere har vært tilgjengelige for wifi. Dette er en tiltrengt utvidelse; på 2,4 GHz-båndet har det vært trangt om plassen lenge, og også på 5 GHz-båndet begynner økt wifi-bruk og antall oppkoblede dingser å merkes.

Wi-Fi 6E er ikke det samme som Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 tilsvarer standarden 802.11ax. Denne standarden gjelder i utgangspunktet de to etablerte frekvensbåndene for wifi: 2,4 og 5 GHz.

Produkter merket Wi-Fi 6 har ikke støtte for 6 GHz. Produkter som støtter både 802.11ax og kommunikasjon på 6 GHz-båndet, kan sertifiseres som Wi-Fi 6E av bransjeorganisasjonen WiFi Alliance.

Hva er poenget og problemet med 6 GHz?

Det vi her kort og enkelt kaller 6 GHz, er egentlig et spektrum på 1200 MHz fra 5,925 til 7,125.

Til sammenlikning:

  • 2,4 GHz-frekvensbåndet har et spektrum på 70 MHz
  • 5 GHz-båndet utgjør 500 MHz.

poenget med å utvide frekvensene som er tilgjengelige for wifi, er utsiktene til å gjøre det langt mindre trangt om plassen / sendetiden. På dagens frekvensbånd konkurrerer wifi-nettverk både med hverandre og med andre trådløse standarder, for eksempel Bluetooth. Det er heller ikke rom for å øke sendebredden til 80 eller 160 MHz for å øke gjennomstrømmingen, fordi det ville skape massivt med støy for omgivelsene.

Wi-Fi 6E bringer altså med seg etterlengtet båndbredde og kapasitet til trådløs kommunikasjon. På sikt venter vi at tilgangen til nye frekvenser vil gi massive forbedringer i brukeropplevelsen for båndbreddekrevende applikasjoner.

Problemet med å utvide til 6 GHz har vært at denne delen av spekteret ikke sto ubrukt, men var forbeholdt lisensiert bruk.

Hvor mye av 6 GHz-båndet er tilgjengelig?

Endring i bruk av frekvensene må godkjennes av lokale og regionale myndigheter, og stadig flere land har åpnet opp, enten for hele spekteret eller for det som kalles «lav 6 GHz» eller U-NII-5, de nederste 500 MHz.

Bruk av frekvenser i Norge reguleres av Fribruksforskriften, og revidert versjon av som åpner for Wi-Fi 6E / lav 6 GHz trådte i kraft 1. juli 2021. Fagorgan for slike spørsmål i Norge er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Hvorfor tar det så lang tid?

Utrulling av nye standarder tar alltid tid, og behovet for endring av lover verden over, har gjort prosessen ekstra tidkrevende denne gangen.

Både aksesspunkter og klienter med CE-godkjenning må på markedet før teknologien kan tas i bruk for alvor.

Våre leverandører Zyxel og eero vil begge levere aksesspunkter med Wi-Fi 6E til Norge, og aksesspunkter og wifi-klienter med støtte for Wi-Fi 6E har så smått begynt å dukke opp på det norske markedet.

Slik kommer du i gang med å teste Wi-Fi 6E

Hvis du er klar for å teste ut teknologien, hva trenger du og hvilke problemer kan du komme til å støte på?

For å kommunisere på 6 GHz-båndet, er det første og viktigste kravet at både det trådløse aksesspunktet og wifi-klienten støtter den nye standarden.

Du får altså ikke testet Wi-Fi 6E om du bare har en klient eller bare et aksesspunkt som støtter 6 GHz, og Wi-Fi 6E må støttes fullt ut av både maskinvaren og programvaren.

Antall tilgjengelige klienter er foreløpig begrenset. Apple skuffet mange ved å lansere iPhone 14 uten støtte for Wi-Fi 6E, men det finnes flere Android-modeller fra blant andre Asus og Samsung med 6E-støtte, og flere er på vei.

Bruke Wi-Fi 6E på pc?

  • Det finnes nyere laptoper fra en rekke produsenter med innebygd støtte for standarden, men du kan også kjøpe adapter som gir maskinvarestøtte for Wi-Fi 6E (Intels AX210 er det vanligste)
  • Du må også ha støtte i operativsystemet–i skrivende stund er det bare Windows 11 som støtter Wi-Fi 6E rett ut av boksen, men Windows 10 kan oppgraderes til å gi slik støtte. Linux-distribusjoner må oppgraderes til siste versjon av Linux-kjernen.

Merk også at for å få Wi-Fi 6E-kommunikasjon mellom noder i et mesh-nettverk (backhaul-kommunikasjon), må samtlige mesh-noder støtte standarden.

Mulige kompatibilitetsproblemer med Wi-Fi 6E

Utrullingen av Wi-Fi 6E i Norge kan knapt sies å ha begynt, så vi har begrenset informasjon om konkrete kompatibilitetsproblemer, men vår testing så langt tilsier at:

  • Mange problemer unngås ved å aktivt sørge for at alle klienter er fullt systemoppdatert til enhver tid. For en pc kan dette involvere manuell oppdatering av drivere.
  • Pass på at både aksesspunkter og klienter for Wi-Fi 6E er satt til riktig region, slik at de ikke opererer på ulike frekvenser. Husk at tilgjengelig spektrum er forskjellig i for eksempel Sør-Korea og USA.