Fem grunner til ikke å kjøpe wifi-forsterker

Et vanlig råd for hjemmebrukere som har problemer med trådløs dekning, er å kjøpe en trådløs forsterker, også kalt repeater eller extender – en liten enhet som sender wifi-signaler videre til deler av boligen med dårlig eller ingen dekning. Men sjansene er store for at dette ikke løser problemet.

Vi gir deg fem gode grunner til å styre unna – og noen råd om hva du kan gjøre i stedet.

Fem gode grunner til ikke å kjøpe wifi-forsterker

1. Trådløse forsterkere forsterker ingenting og kan gjøre vondt verre

En typisk forsterker bruker av ruters kapasitet på samme måte som alt annet som kobler seg på det trådløse nettverket og er ikke et selvstendig tilgangspunkt. Det forsterker ikke signalet, men gjentar det, og bruker av ruterens trådløse kapasitet.

Dermed kan forsterkeren også gjøre hele nettverket dårligere hvis den ikke selv har god nok dekning til enhver tid. 

For mer om airtime og dekning, se også: Bad apple: Hvordan én dings med dårlig dekning kan knekke trådløsnettet ditt.

2. Trådløse forsterkere er ofte kronglete å sette opp

Forsterkeren vil oftest ha sitt eget nettverksnavn (SSID) og passord, som ikke oppdateres når man oppdaterer SSID på ruter eller på andre andre forsterkere i nettverket. 

Se også: Velge SSID/nettverksnavn: Fem ting å tenke på.

3. Trådløse forsterkere er ofte kronglete å bruke

Fordi hver forsterker gjerne har sin egen SSID, må alle som skal bruke nettverket, forholde seg til flere nettverksnavn og passord og manuelt velge å flytte seg fra et nettverk til et annet. I en stor bolig med flere forsterkere, kan dette fort bli mye å holde styr på. Man risikerer for eksempel å beholde forbindelsen til en forsterker selv når det ville gitt bedre ytelse å koble seg direkte til ruter og blir dermed et bad apple for forsterkeren.

Et trådløst tilgangspunkt med klientstyring og båndstyring er et bedre alternativt fordi det automatisk vil sørge for at hver dings kobler seg til det tilgangspunktet og frekvensbåndet som gir best ytelse.

Se også: Derfor får du bedre wifi med båndstyring.

4. Én-radios forsterker gir halv kapasitet

Om forsterkeren bare har én trådløs radio, vil den typisk være på 2,4GHz-frekvensbåndet. Forsterkeren vil da bruke halvparten av tiden til å kommunisere med trådløse klienter (dingser og datamaskiner) og halvparten til å prate med tilgangspunktet (ruter) for å videresende trafikk.

Dette vil si at kapasiteten halveres, og du får dermed bare sendt halvparten så mye data som du ville fått sendt om du kommuniserte direkte med tilgangspunktet ved samme hastighet.

En slik forsterker vil også kreve at alle klientene kobler seg til på 2.4GHz-båndet, som har svært mye signalstøy, og nye klienter som støtter 802.11ac-standarden og 5GHz-båndet, får dermed ikke utnyttet den nye teknologien.

5. To-radios forsterker gir fortsatt halv kapasitet i mange scenarier

De aller fleste nye forsterkere videresender bare signaler på den frekvensen de mottar dem.

Det vil si at hvis en pc eller annen trådløs dings kommuniserer med forsterkeren på 2,4GHz-båndet, vil forsterkeren også kommunisere videre til ruteren/hovedaksesspunktet ditt på 2,4GHz, selv om både forsterker og ruter støtter 5GHz.

Hadde den kunnet kommunisere med ruteren på 5GHz-båndet, ville den fått større kapasitet og brukt mindre airtime – "taletiden" som er tilgjengelig på nettverket. 

Hvis forsterkeren derimot kommuniserer med en dings på 5GHz-båndet, men selv har for dårlig dekning fra ruteren, kan den også bli et "bad apple". Da bruker forsterkeren opp kapasiteten og struper ytelsen for alle andre dingser på hele nettverket som er nye nok til å bruke 5GHz.

Og du risikerer å sitte rett ved siden av ruteren med en helt ny bærbar pc og likevel se Netflix gå til "buffering".

Hva kan du gjøre i stedet for å kjøpe wifi-forsterker?

  1. Før du går til innkjøp av nytt utstyr, mål dekningen med en heatmapper slik at du vet hvor problemområdene er. Se Kartlegg trådløsnettet ditt med en heatmapper for å komme i gang.
  2. Sjekk så at du allerede har gjort det du kan for å maksimere dekning og ytelse på andre måter. Se Bedre wifi hjemme: 18 gratis tips.
  3. Om du fortsatt har dekningsproblemer, anbefaler vi å vurdere AirTies Air 4920. Se Få full trådløs dekning med Air 4920.

Og hva du enn gjør: Ikke. Boost. Wifi-signalet.

Artikkel av Geir Arne Rimala og Jorunn D. Newth

Tips om trådløst rett i innboksen

Få nye og oppdaterte tips fra Wifi-sentralen rett i innboksen

Få beskjed når vi oppdaterer.

Oppdatert 24.03.2018