Fem grunner til ikke å kjøpe wifi-forsterker

Illustrasjon av en wifi-forsterker med rødt wifi-symbol og teksten "Hvorfor unngå wifi-forsterkere?"

Forsterker, repeater, wifi extender: Kall det hva du vil, men et av de vanligste rådene mot dekningsproblemer er også et av de dårligste. Vi har andre tips.

Et vanlig råd for hjemmebrukere som har problemer med trådløs dekning, er å kjøpe en trådløs forsterker, også kalt repeater eller wifi extender. Dette er en liten enhet som kan sende wifi-signaler videre til deler av boligen der det er dårlig eller ingen dekning.

En wifi-forsterker sees gjerne på som en rask og billig løsning på dekningsproblemer med det trådløse nettverket. Men sjansene er dessverre store for at en forsterker ikke løser problemet og dermed er bortkastede penger.

Her gir vi deg fem gode grunner til å styre unna – og noen råd om hva du kan gjøre i stedet.

1. Trådløse forsterkere forsterker ingenting og kan gjøre vondt verre

En typisk forsterker bruker av den trådløse ruterens kapasitet på samme måte som alt annet som kobler seg på det trådløse nettverket, den er ikke et selvstendig tilgangspunkt. Det er ikke slik at signalet blir forsterket, det blir gjentatt, og det er derfor disse dingsene også kalles repeatere.

Det er veldig viktig at forsterkeren selv oppnår best mulig dekning fra ruteren der den er plassert. Hvis forsterkeren har for dårlig dekning, kan den aktivt bidra til å gjøre hele nettverket ditt dårligere.

Se også:

2. Trådløse forsterkere er ofte kronglete å sette opp

Forsterkeren vil som oftest ha sitt eget nettverksnavn (SSID) og passord, som er forskjellig fra SSID for ruter og eventuelle andre forsterkere i hjemmet, og som ikke oppdateres når andre enheters SSID oppdateres.

Se også: Velge SSID/nettverksnavn: Fem ting å tenke på.

3. Trådløse forsterkere er ofte kronglete å bruke

Fordi hver forsterker gjerne har sin egen SSID, må alle som skal bruke nettverket, forholde seg til flere nettverksnavn og passord og manuelt velge å flytte seg fra et nettverk til et annet.

I en stor bolig med flere forsterkere, kan dette fort bli mye å holde styr på. Man risikerer for eksempel å forbli koblet til forsterkeren selv når det ville gitt bedre ytelse å koble seg direkte til ruter.

Et mesh-nettverk med klientstyring, båndstyring og felles SSID er et mye bedre alternativ, fordi nettverket da automatisk vil sørge for at hver dings kobler seg til det aksesspunktet og frekvensbåndet som gir best ytelse. Brukeren skal ikke trenge å tenke på hvilket aksesspunkt hver tilkobling går til.

Se også: Derfor får du bedre wifi med båndstyring.

4. Én-radios forsterker gir halv kapasitet

Hvis forsterkeren bare har én trådløs radio, vil den typisk være på 2,4 GHz-frekvensbåndet. Forsterkeren vil da bruke halvparten av tiden til å kommunisere med trådløse klienter (pcer, mobiler og andre dingser) og halvparten til å videresende trafikk til ruter.

Dette vil si at kapasiteten blir halvert, og du får dermed bare sendt halvparten så mye data som du ville fått sendt hvis du kommuniserte direkte med aksesspunktet ved samme hastighet.

En slik forsterker vil også kreve at alle klientene kobler seg til på 2,4 GHz-båndet, som har svært mye signalstøy. Nye klienter som støtter 802.11ac eller 802.11ax (wifi 6) og 5 GHz-båndet, får dermed ikke dratt nytte av den nyere  teknologien.

5. To-radios forsterker gir fortsatt halv kapasitet i mange scenarier

De aller fleste nye wifi-forsterkere videresender bare signaler på den frekvensen de mottar dem.

Det vil si at hvis en pc eller annen trådløs dings kommuniserer med forsterkeren på 2,4 GHz-båndet, vil forsterkeren også kommunisere videre til ruteren din på 2,4GHz, selv om både forsterker og ruter støtter 5 GHz.

Hvis den hadde kunnet kommunisere med ruteren på 5 GHz-båndet, ville den fått større kapasitet og brukt mindre airtime – «taletiden» som er tilgjengelig på nettverket.

Hvis en forsterker kommuniserer med en dings på 5 GHz-båndet, men selv har for dårlig dekning fra ruteren, kan den også bli et «bad apple». Da bruker forsterkeren opp all kapasiteten og struper ytelsen for alle andre dingser på nettverket som er nye nok til å bruke 5 GHz.

Og du risikerer å sitte rett ved siden av ruteren med en helt ny bærbar pc og likevel se Netflix gå til «buffering».

Hva kan du gjøre i stedet for å kjøpe wifi-forsterker?

  1. Før du går til innkjøp av nytt utstyr, mål dekningen med en heatmapper slik at du vet hvor problemområdene er. Se Kartlegg trådløsnettet ditt med en heatmapper for å komme i gang.
  2. Sjekk at du allerede har gjort det du kan for å maksimere dekning og ytelse på andre måter. Se Bedre wifi hjemme: 18 gratis tips.
  3. Om du fortsatt har dekningsproblemer, anbefaler vi å vurdere wifi mesh.

Og hva du enn gjør: Ikke. Boost. Wifi-signalet.

Artikkel av Geir Arne Rimala og Jorunn Danielsen