Fartstest: Ta trådløs hastighet med en (stor) klype salt

Illustration shows a laptop with a speedometer on the screen and a salt shaker / Illustrasjonen viser en laptop med et speedometer på skjermen og en saltkvern

«Test hastigheten» er et vanlig råd hvis du har problemer med tregt eller ustabilt wifi. Men et speedometer alene er ikke et godt mål på trådløs ytelse.

Hva fartsmålinger egentlig måler

Wifi-hastighet målt med verktøyet nperf.

Hastighetsmålinger på nett måler hvor mye data som når fram til pcen, mobilen eller nettbrettet du måler fra, på en viss tid.

Du måler altså hvilken ytelse du oppnår der og da, på det stedet du befinner deg, med den dingsen du benytter.

Hvis du bruker en datamaskin som har kablet tilkobling til internett, er en slik måling ganske effektiv og pålitelig, fordi en kablet tilkobling vanligvis har jevn og forutsigbar ytelse. For å måle at du får levert den oppgitte hastigheten du betaler for, er et slikt speedometer altså en god bredbåndstest.

Med en trådløs wifi-tilkobling er det en rekke faktorer som påvirker den faktiske ytelsen utover hvilken hastighet du får fra bredbåndsleverandøren din. Den trådløse dekningen for pcen eller mobilen du bruker til å måle med, vil påvirke resultatet, men det kan faktisk også dekningen til andre på samme nettverk. (Hvis du lurer på hva andre dingser har med saken å gjøre, se Bad apple: Hvordan én dings med dårlig dekning kan knekke trådløsnettet ditt).

En test av hastigheten på en trådløs oppkobling forteller deg altså bare hvilken fart som er oppnådd:

  • på et gitt sted 
  • til en gitt tid 
  • av en bestemt dings (den du måler med)

Noe mål på hvordan det trådløse nettverket totalt sett virker i boligen, er dette ikke. Selv om du får et godt resultat på en hastighetstest, er det ikke sikkert den trådløse opplevelsen er verken rask eller stabil over tid eller på et annet sted i boligen enn der du gjorde testen.

Alternativer og tillegg til fartsmåling

Om du gjerne vil teste det trådløse nettverket ditt, er spørsmålet hva du vil oppnå – og hva du egentlig vil teste:

Dette betyr ikke at man aldri skal måle wifi-hastighet, men at man skal ta den med en klype salt og kombinere med andre verktøy.

En hastighetstest av det trådløse kan gi nyttig informasjon sammen med andre målinger. Det beste er å kombinere speedtesten med varmekart, som nevnt over.

Anbefalte verktøy for måling av internetthastighet

Hastighetsmålinger er pålitelige for kablet nettverk. For trådløse nettverk bør resultatene suppleres med andre typer målinger.

Velg en hastighetstest som selv har en rask oppkobling til internett og er plassert geografisk nærmest mulig deg. Det kan være en god idé å spørre nettleverandøren (ISPen) din om de har et eget verktøy eller en egen tjeneste som du bør bruke når du måler.

Når du tester trådløs hastighet

Hvis du velger å bruke en speed-test, er det viktig å huske på følgende når du måler hastigheten:

  • Følg alle anvisninger fra testprogrammet du velger om å stenge andre programmer og prosesser – dette kan påvirke resultatene av målingen ved å bruke opp kapasitet.
  • Hastigheten du får på det trådløse nettverket, vil aldri bli høyere enn hastigheten bredbåndsabonnementet ditt leverer. 

Artikkel av Jan Pedro Tumusok og Jorunn Danielsen