Sjekkliste når du ikke får koblet på wifi (eller blir kastet ut)

Illustration of smartphone that isn't connecting to wifi

Når en mobil, pc eller annen trådløs dings ikke vil koble seg på wifi, eller stadig kastes ut, kan det være flere forklaringer. Noen kan du teste selv.

0. Er wifi-nettverket nede?

Her er det flere ting du kan gjøre for å teste:

 • Det enkleste er selvfølgelig å prøve å koble seg til med en annen dings, eller få noen andre til å sjekke om de kan koble seg på.
 • Hvis du kan se ruteren/aksesspunktet som du prøver å koble deg på, se etter lyssignaler som tyder på feil eller om lyset er av.

Hvis du har generelle nettverksproblemer, vil du ikke finne flere svar i denne artikkelen, som tar for seg problemer med enkeltdingser der nettverket ellers fungerer.

Her er noen pekere som kan hjelpe:

 • Har du en ruter eller forsterker som er nede eller åpenbart ikke fungerer som den skal, sjekk dokumentasjonen for produktet eller kontakt nettleverandøren din for hjelp hvis problemet gjelder utstyr de har levert.
 • Hvis nettet er oppe for alle, men du opplever dødsoner og/eller ustabil ytelse, kan problemet være dekningen. Se Bedre wifi hjemme: 18 gratis tips.
 • Helt ny mobil eller helt ny ruter, men forbindelsen er treg? Husk at standard-støtten må matche i begge ender for at nytt utstyr skal gi uttelling.

1. Fungerer søk etter nettverk?

La oss ta det mest opplagte først:

 • Får du i det hele tatt opp wifi-symbol på enheten du prøver å koble til wifi, søker den etter nettverk?
 • Dobbeltsjekk innstillingene: Er trådløst slått på? 
 • Har flere funksjoner falt ut?

Som så ofte ellers, kan en omstart av dingsen eller maskinen være en god idé hvis funksjoner har falt ut. Noen ganger kan det også være nok å slå trådløst på klienten av og på.

2. Ser du nettverket du vil logge deg på?

Hvis andre er pålogget et wifi-nettverk som enheten din ikke får opp, og du allerede har sjekket at søk etter wifi fungerer, finnes det to hovedforklaringer – skjult SSID eller «for mange» nettverk.

a.  Skjult SSID

De fleste aksesspunkter har en innstilling som heter «Hide SSID» eller liknende. Om denne er aktivert, må man vite nøyaktig nettverksnavn og legge det inn manuelt på hver dings selv.

Du kan teste med en wifi-skanner – der vil nettverket dukke opp selv om nettverksnavnet skulle være skjult. At en wifi-skanner vil vise fram et trådløst nettverk selv når SSID er skjult, betyr altså at denne innstillingen ikke gir noen særlig grad av økt sikkerhet, og vi anbefaler ikke å bruke den. Mer om dette kan du lese i: Fem ting å tenke på når du velger nettverksnavn (SSID).

For flere tips om bruk av wifi-skanner, se Finn gode kanaler og dårlige naboer med wifi-skanner.

b. «For mange» wifi-nettverk

Dette gjelder veldig sjelden for smarttelefoner eller pcer, men noen typer enheter, for eksempel trådløse skrivere, kan ha en begrensning på hvor mange nettverk de kan hente fram og vise.

For eksempel vil noen vise bare de 10 første nettverkene som fanges opp, selv om mer enn 20 nettverk er tilgjengelige. I slike tilfeller kan det være nødvendig å skrive nettverksnavnet (SSID) inn direkte på for å koble seg opp.

3. Har du oppdatert firmware og eventuelle drivere?

Sjekk at alle dingser som sliter med å koble seg på, eller kastes av nettverket, har de siste systemoppdateringene installert.

Slik oppdaterer du iPhone og slår på automatiske oppdateringer: https://support.apple.com/en-us/HT204204

4. Har du handlet elektronikk i/fra utlandet?

Hvis du bruker en mobil eller annen klient som er laget for et annet marked enn det europeiske, eller et lavprisprodukt, kan det være at den ikke har mulighet til å kommunisere på wifi-kanalene som brukes:

 • 2,4 GHz-båndet har 14 kanaler. 13 av dem er i bruk i Europa, men produkter som er myntet på det amerikanske markedet, vil som regel ikke støtte kanal 12 og 13, fordi det er forbudt å bruke disse kanalene i USA. 
 • På 5 GHz-båndet er det et høyt antall kanaler fordelt på flere såkalte U-NII-bånd. Japan og noen andre asiatiske land har egne begrensninger på hvilke kanaler og bånd som kan brukes på 5 GHz-båndet. Produkter myntet på disse markedene, kan ha problemer med å bruke kanalene som støttes i Europa. Full, fargekodet oversikt over hvilke kanaler som er tillatt brukt i hvilke land, finner du i denne Wikipedia-artikkelen om U-NII.

Mange lavprisprodukter kan også ha kanalbegrensninger, mer uavhengig av hvilket marked de er produsert for. Er du i tvil om hva du har støtte for, sjekk dokumentasjonen for dingsen du vil koble opp.

Derfor er det også lurt å sjekke hvilke standarder og kanaler trådløse dingser faktisk støtter før man går til innkjøp.

For å finne ut hvilken kanal det trådløse nettet bruker og eventuelt endre den, må du logge deg inn på innstillingene til ruteren eller aksesspunktet via web:

 • For 2,4 GHz-båndet må kanalen settes til 11 eller lavere for å støtte alle dingser.
 • For 5 GHz-båndet er kanalene 36, 40 og 44 tillatt i alle land unntatt Kina. 

Mer om hvordan du finner den beste kanalen på 2,4 GHz-båndet finner du i: Slik finner du gode wifi-kanaler og dårlige naboer.

5. Får du logget på wifi, men dyttes over på mobilnett?

Apple iPhone har en funksjon som heter wifi assist eller wifi-hjelper, som er slått på som standard. Vi anbefaler å slå denne av hvis du ønsker å slippe at wifi og mobilnett konkurrerer med hverandre når du først er påkoblet wifi. Spesielt hvis du har et mesh-nettverk, som AirTies wifi, er det bedre å la mesh-nettverket styre hvor du er koblet til.

Du kan lese mer om wifi assist og hvordan det slås av og på her: https://support.apple.com/en-us/HT205296

Litt om hvorfor klienter oppfører seg så ulikt på wifi

Wifi er ikke én standard, men mange. Ikke bare er det forskjellige versjoner og «årganger» av wifi, men det er også en masse mindre standarder som gjelder for eksempel forflytting mellom aksesspunkter (også kalt roaming, 802.11r), administrasjon av wifi-radioressurser (802.11 k) ogsåvidere. Hver av disse standardene inneholder igjen obligatoriske og valgfrie deler.

Hva som blir tatt med i hvert produkt og hvordan, varierer fra leverandør til leverandør. Det mest kjente initiativet for å få leverandører til å være mer på linje, er WiFi Alliance, som sertifiserer produkter med wifi-støtte. Denne alliansen har hundrevis av produsenter som medlemmer. Apple er det mest kjente selskapet som ikke er medlem av Wi-Fi Alliance og konsekvent ikke sertifiserer produktene sine.

Hvis du har et mesh-nettverk med klient- og båndstyring, som AirTies wifi, forsøker nettverket å ha kontroll med hva som til enhver tid er den beste tilkoblingen for alle som kobler seg til nettverket. Samtidig vil mange av enhetene som kobler seg til, ha egen funksjonalitet som prøver å diktere hva slags tilkobling den vil ha for å prøve å sikre brukeren den beste opplevelsen, som i eksempelet med Apples wifi-hjelper ovenfor. Dette gjelder særlig smarttelefoner.

Når mesh-nettverket prøver å flytte telefonen til en annen node og smarttelefonen ikke vil flyttes, kan du få en «stillingskrig» der begge parter prøver å hindre den andre i å ta dumme avgjørelser. Klientstyringen i mesh-nettverket ønsker å sørge for at klienten er koblet til det beste frekvensbåndet og den mest hensiktsmessige noden i nettverket, mens klienter for eksempel ofte vil foretrekke det sterkeste signalet, som i mange tilfeller kan komme fra 2,4 GHz-nettet. Hvis mesh-nettverket trekker seg fra denne stillingskrigen, har klienten overtatt styringen.

Artikkel av Geir Arne Rimala og Jorunn Danielsen