Bad apple: Én dings med dårlig dekning kan knekke et helt wifi-nett

Illustrasjon: Hva er et bad apple / råttent wifi-eple? En dings med så dårlig dekning at den sluker nesten all airtime og ødelegger ytelsen for alle på nettverket.

Et «bad apple» er en dings med så dårlig dekning at den drar ned ytelsen for alt på wifi-nettverket. Slik kan lav hastighet maskere dekningsproblemer.

På engelsk har man ordtaket «One bad apple can spoil the whole bunch», og det er opphavet til dette begrepet – som altså ikke har noe med selskapet Apple å gjøre.

Hva skaper bad apples?

Det er mange faktorer som kan skape dårlig dekning og bad apples:

  • Gammel maskin- og programvare som ikke støtter de nyere og raskere standardene for trådløs kommunikasjon.
  • Lang avstand til nærmeste trådløse tilgangspunkt. 
  • Alt som ellers bidrar til svekkede wifi-signaler, se også 10 ting som forstyrrer og sperrer for wifi-signaler og Så mye taper wifi-signalene seg på vei gjennom veggen.
  • En kombinasjon av punktene over vil være særlig utsatt. I et hjem der ruter i stua er eneste tilgangspunkt, vil for eksempel en eldre smarttelefon som ligger til lading på et soverom, lett kunne bli et bad apple. Er den koblet til nettet og gjør oppdateringer, spiller det ingen rolle at den ikke er i aktiv bruk, den kan fortsatt påvirke hastigheten for andre på nettet.

Hvordan kan én dings ødelegge for alle?

Airtime er et mål i prosent på hvor mye tid et trådløst tilgangspunkt har å bruke til å sende og motta til alle klienter, det vil si dingser og maskiner som er koblet til trådløsnettet.

Total airtime er 100%. I praksis går alltid en viss andel av dette bort i støy (interferens) fra andre nettverk i samme område som bruker samme wifi-kanal:

  • På frekvensbåndet 2,4 GHz, som er det eneste eldre klienter har til rådighet, kan man i tette nabolag regne med at 40-50% av airtime allerede er brukt opp av støy fra naboens nettverk.
  • På det «nye» 5 GHz-båndet, som har kortere rekkevidde, er det også langt mindre støy, kanskje opptil 25% i veldig tette nabolag. Med mer airtime til rådighet, er det derfor lavere risiko for at nyere dingser blir bad apples, så lenge de ikke møter på andre hindringer.

Jo dårligere dekning en klient har, desto mer tid vil tilgangspunktet bruke på å utveksle data med den. Dette spiser av airtime, så jo tregere det går for én klient, desto mindre er igjen å dele for resten av klientene.

En klient med god dekning, utveksler data raskt og bruker lite airtime, men kan komme i skvis når all airtime er brukt opp av ett eller flere bad apples.

Hvordan unngå bad apples?

Råttent eple -- når én dings på nettverket har dårlig dekning, går det utover alle på nettverket.

Nerdehjørnet: Utregningsformel for airtime

1 Mb delt på overføringshastighet i Mbps.

Eksempel

Tre laptoper med overføringshastigheter på 10, 50 og 100 Mbps gir:

1 Mb / 10 Mbps + 1 Mb / 50 Mbps + 1 / 100 Mbps 

10% + 2% + 1%  = 13 % airtime er brukt

Legg til et bad apple – en gammel smarttelefon med overføringshastighet på 2 Mbps = 1 Mb / 2 Mbps = 50 % airtime til smarttelefonen alene.