Kartlegg det trådløse nettet ditt med en heatmapper

Illustrasjon av mobiltelefon med heatmap og et stort, rødt wifi-symbol

Har du wifi-problemer? Eller vil du vite hvor langt de trådløse signalene når? Bruk et verktøy som lager varmekart.

Hva er et wifi-varmekart?

Et varmekart viser den trådløse dekningen / signalstyrken i et område ved bruk av farger, der god trådløs dekning vanligvis vil vises som grønn, mens svak til ingen dekning er rød.

Varmekart-verktøy for wifi tar vanligvis utgangspunkt i plantegninger – du vil få det beste og mest presise resultatet om du har en plantegning for boligen for rede hånd.

Eksempel på varmekart / heatmap fra Android-appen WiFi Heatmap – network analyzer&signal meter
Eksempel på heatmap - screenshot fra netspot
Eksempel på varmekart fra Netspot

Hvorfor heatmapper og ikke bare hastighetsmåling?

Heatmapper og hastighetsmålinger er komplimenterende verktøy som sammen gir en bedre oversikt.

  • Et varmekart visualiserer signalstyrken i et visst område og gir en indikasjon på hvor du kan regne med å oppnå best trådløs dekning. Om du lager flere kart, så kan du sammenligne før og etter eventuelle endringer du gjør. Du kan også se hvordan forholdene forandrer seg kontinuerlig på grunn av ytre påvirkninger.
  • Hastighetsmåling gir deg bare svar på maksimal oppnåelig hastighet med hastighetsmåleren du bruker, for nøyaktig stedet du står på og i det øyeblikket du kjører hastighetsmålingen. 

Om du tar deg tid og gjør det rett, vil et varmekart og en hastighetsmåling kunne fortelle deg hvor i huset det er bra og dårlig signal, i tillegg til hvilke hastigheter du kan oppnå der signalet er bra eller dårlig.

For mer om hvordan du gjennomfører en grundig test av en wifi-løsning, se Teste trådløst: Virkelighetssjekk for wifi-løsninger.

Hvilke verktøy kan du bruke for å lage varmekart?

Vi anbefaler disse heatmapperne:

Gratis:

NetSpot http://www.netspotapp.com/ er et betalt program som finnes for Mac OS X, Windows, Android og iOS.

Tips og triks

Heatmapper-programmene er ganske intuitive, du trenger bare å være koblet til det trådløse nettverket og følge instruksjonene for programmet du har valgt.

Har du ikke plantegninger for lokalene du skal måle, prøv gjerne å tegne opp rominndelingen selv.

Det er viktig å passe på å ta målinger nærme hverandre, slik at måleområdene overlapper.  

Artikkel av Jan Pedro Tumusok og Jorunn Danielsen