Tregt nett på mobil eller pc

illustration of a podium with a snail in first place and a yellow wifi symbol below

Tregt nett på mobilen selv om ruteren er ny? Ny pc som går tregt på gammelt nettverk? Dette må du vite om wifi-hastighet: Det svakeste leddet vinner alltid.

Du har sikkert hørt det, og kanskje sagt det:

 • «Hvorfor er nettet så tregt på denne helt nye mobilen?»
 • «Jeg har kjøpt ny super-ruter, hvorfor går ikke nettet mye raskere på laptopen?»
 • «Jeg får aldri hastigheten jeg betaler for på pcen i stua» 

Det korte svaret er: Trådløs hastighet er komplisert, og den svakeste teknologien bestemmer.

Vi har selvfølgelig et lengre svar også.

Treenigheten som avgjør topphastigheten

Dings, trådløst nettverk og bredbåndsabonnement må alle støtte samme hastighet for at du skal kunne oppnå den.

Disse tre faktorene avgjør hvor raskt trådløst nett du kan oppnå med en mobil, pc eller annen dings:

 • Standardene og teknologiene i den trådløse dingsen
 • Standardene og teknologiene i det trådløse nettverket (ruter/aksesspunkt og eventuell forsterker)
 • Bredbåndsabonnementet ditt

For å oppnå topphastigheter, er du avhengig av at alle tre står i forhold til hverandre.

Ny mobil og fett abonnement hjelper ikke hvis du har en gammel ruter på 802.11b-standard.

Den nyeste ruter og råeste pc kan ikke få opp farten på en kjip bredbåndspakke.

Og selv om nye aksesspunkter kan være gode til å hente det maksimale ut av gamle mobiler og pcer, kan de ikke øke hva som er det maksimale for den gamle mobilen.

Faktorene som påvirker den reelle hastigheten

Hvilken hastighet du i praksis får, avhenger også av forhold i boligen som kan forandre seg fortløpende:

 • Avstand til aksesspunkt/ruter og fysiske hindringer for wifi-signalene.
 • Støy/interferens fra andre nettverk og trådløst utstyr, mikrobølgeovner og liknende.
 • Andre dingser som er koblet til nettverket og hva slags kapasitet de har og bruker.

Hvem har skylda når nettet går tregt?

Hvis alle dingser tilkoblet et nettverk har konstant tregt nett uavhengig av tid, sted og dings, ligger problemet trolig i aksesspunktet eller internettabonnementet. Du har et gammelt aksesspunkt/ruter, det er feil satt opp, eller bredbåndsabonnementet leverer ikke raske nok hastigheter.

Hastighetsproblemer som varierer med tid og sted i boligen, er ofte egentlig problemer med dekning.

For råd om feilsøking og utbedring i hjemmenettverket, se våre tips for bedre trådløst hjemme.

Men hva om det bare er én eller noen få dingser som er trege på nettet?

Den svakeste wifi-standarden bestemmer

Alle dingser som kan kommunisere via trådløst internett, støtter en wifi-standard.

Den nyeste standarden som er i utbredt bruk i dag, heter 802.11ac. Før ac kom n, og før n kom g og b.

Generelt kan vi si at jo eldre standard, desto lavere hastigheter støttes.

For mer om disse standardene, se vår oversikt over trådløse standarder for wifi og tingenes internett.

For å få full uttelling for en standard, må den støttes av både klient – mobil, pc eller annen dings – og aksesspunkt/ruter/forsterker.

Så hva betyr dette i praksis? Jo:

 • Hvis du har en ny klient som støtter ac, for eksempel iPhone 7 eller Surface Pro 4, men ruteren bare støtter n, er det ruteren som vinner.
 • Hvis du derimot har en eldre klient som bare støtter n, for eksempel iPhone 4 eller Galaxy S3, og en ny ruter som støtter ac og andre nye teknologier, er det klienten som vinner.

Hva et smart nettverk kan gjøre for en gammel klient

Den maksimale kapasiteten til en dings er altså begrenset av de trådløse standardene den støtter. Hvor nær det maksimale den yter, kan derimot påvirkes av det trådløse nettverket.

Når man har flere aksesspunkter med klientstyring og båndstyring, kan eldre dingser ivaretas bedre, fordi nettverket avgjør hva og hvor den beste tilkoblingen er. Det kan også isolere eventuelle dingser med dårlig ytelse slik at det ikke går utover andre på nettverket. Dette er en av grunnene til at Eye Networks har valgt å anbefale og forhandle smarte mesh-nettverk fra eero og Zyxel.

Sjekk hva du har støtte for

Lurer du på hva aksesspunktet ditt støtter, sjekk dokumentasjonen som fulgte med, eller google modellnavn og nummer + «specifications» – eller spør nettleverandøren din, hvis det er de som har levert utstyret.

Lurer du på hva husets dingser støtter av trådløse standarder, finner du en omfattende oversikt over mobiler, pcer og andre trådløse klienter her: http://clients.mikealbano.com/

Kolonnen «.11» forteller deg hvilken trådløs standard klienten støtter.

Spesielt interesserte kan også ta en kikk på kolonnen «SS», som står for spatial streams, og her gjelder «jo høyere, jo bedre». Dette er ganske ny teknologi som gjør det mulig å sende mer data samtidig og dermed gir høyere hastigheter – men igjen er du avhengig av at klient og aksesspunkt støtter like mange spatial streams for å få full uttelling. 

Artikkel av Jan Pedro Tumusok og Jorunn Danielsen