Wi-Fi 6, 5, 4 ... Generasjoner av wifi og hva de betyr

Hvorfor sier noen "Wi-Fi 6" og andre 802.11ax? Hva er "Wi-Fi 4"? Vi gir en kjapp oversikt over wifi-generasjonene så langt.

I 2018 introduserte bransjeorganisasjonen WiFi Alliance nye betegnelser som skulle brukes på wifi-produkter for å signalisere hva de kan yte.

Her kan det være greit å påpeke at selve standardene for wifi ikke har byttet navn. Komiteen som utvikler wifi-standardene heter fortsatt IEEE 802.11, og standardene de gir ut, kommer fortsatt til å ha fengende, men presise navn som "802.11ax".

WiFi Alliance kontrollerer ikke disse standardene, bare sine egne sertifiseringsprogrammer for produkter. Med å introdusere generasjonsnavn for wifi, ønsket de å gi mer brukervennlige betegnelser til produktene som støtter disse standardene. Produkter som støtter 802.11ax, kalles Wi-Fi 6, som altså er å regne som 6. generasjon wifi.

Grafikk fra Wi-Fi Alliance med eksempler på hvordan man ser for seg at wifi-generasjonene skal gjengis visuelt når man er tilkoblet trådløst.

Generasjonsnavn og standardnavn blir nå brukt om hverandre, og det er altså fortsatt ikke feil å si "ax" eller "ac" om hva et produkt støtter, selv om det blir stadig vanligere å primært forholde seg til generasjonene.

Ideen er også at nye produkter nå skal kunne aktivt vise brukeren hvilken versjon av wifi-teknologien som er tilgjengelig når man kobler seg til et trådløst aksesspunkt. Du skal ikke bare få opp et wifi-signal på oppgavelinjen på mobilen eller pcen, men også et tall som indikerer hva slags maksimal ytelse og funksjonalitet du kan forvente deg på oppkoblingen.

Generasjon / navn på sertifiseringTeknologisk standardFrekvens-båndMerk
Wi-Fi 7802.11be6 GHz
5 GHz
2,4 GHz
Fortsatt under utvikling. Standarden er ikke ferdig, og sertifiseringsprogrammet har ikke startet.
Wi-Fi 6802.11ax 5 GHz og 2,4 GHzDen nyeste standarden per i dag. Wi-Fi Alliance startet produktsertifisering av Wi-Fi 6 i september 2019, standarden ble endelig godkjent i mai 2021. Les mer i Wifi 6: Hva kan vi vente oss av 802.11ax
Wi-Fi 6E802.11ax 6 GHz
5 GHz
2,4 GHz
Lansert sammen med wifi 6-sertifiseringen, men forbeholdt produkter som også støtter wifi på 6 GHz-båndet. Les mer her: Wifi 6E: Internett på 6 GHz
Wi-Fi 5802.11ac5 GHzBetegnelsen skiller ikke mellom de opprinnelige ac-produktene og de nyeste, kjent som Wave 2.
Wi-Fi 4802.11n5 GHz og 2,4 GHz

Linker

Wi-Fi Alliance om Wi-Fi 6: https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6

Artikkel av Jorunn D. Newth


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS