Montørguide til installasjon av Airties wifi

Montørguide til installasjon av AirTies smart wifi

Her har vi samlet alt du trenger for profesjonell installasjon av Airties wifi hos sluttkunde.

Dette trenger du

 • 1 boligpakke per bolig
 • Tilleggsenheter for ekstra store boliger og krevende planløsninger
 • Monteringsbraketter for aksesspunkter som trenger å festes til vegg

Husk at Airties-enhetene ikke inneholder ruterfunksjonalitet. En ruter, hjemmesentral eller annen enhet med ruterfunksjonalitet  være tilstede i boligen.

Eventuelt også

 • En heatmapper-app og/eller dedikert måleutstyr som Viavi WiFi Advisor.
 • Ekstra ethernet-kabler hvis det er ønske om ethernet mesh (flere enheter med kablet nettverkstilgang).

Airties har en egen montørapp som heter AirTies Network Visualizer og kan lastes ned både fra App Store og Google Play, men du må være registrert som montør hos AirTies for å ta den i bruk.

Boligpakken inneholder

 • 3 identiske trådløse aksesspunkter ferdig oppsatt i mesh-nettverk
 • 3 strømforsyninger (PSU) til aksesspunktene
 • 1 Ethernet-kabel for kobling av første aksesspunkt til ruter eller hjemmesentral
 • Installasjonsveiledning
 • Sikkerhetsinstruksjoner

Sikkerhetsregler

 • La enhetene stå oppreist og ikke dekk til eller blokker hullene, de gir nødvendig ventilasjon.
 • Unngå å eksponere enhetene for varmekilder som ovner og direkte sollys.
 • Enhetene bør ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 40°C. Luftfuktighet bør være mellom 10% og 90%.

Før installasjon

 1. Hvis du vil kartlegge dekningen i boligen, gjør målinger før du gjør endringer.
  For profesjonelle montører anbefaler vi løsningen Viavi WiFi Advisor med dedikerte enheter.
 2. Fjern deretter alt trådløst utstyr som ikke lenger skal brukes: Eventuelle forsterkere, ekstra rutere og annet trådløst utstyr som ikke lenger skal være i bruk. 

Installere boligpakke

 1. Fjern plasten som sitter rundt hver enhet. 
 2. Koble én av enhetene til ruter eller hjemmesentral med nettverkskabel, og koble den til strøm. Merk: Brukes hjemmesentral, pass på at den står i ruting-modus, ikke bridge. 
 3. Slå på enheten (liten knapp på baksiden), det tar et par minutter før den er ferdig med å starte opp. Begge LED-lamper på fronten vil da lyse grønt. 
 4. Fordel de andre enhetene i boligen og koble dem til strøm. For best mulig dekning og ytelse, tenk på følgende:
  • Dekningsfeltet rundt hver enhet strekker seg som en kule i alle retninger. Plasser dem så høyt og fritt som mulig.
  • Sett aldri et aksesspunkt bak TV eller annen elektronikk, de kan opptre både som fysiske hindringer og forstyrrende signaler. 
  • Tekniske skap hindrer wifi-signaler og er høyst uegnet for plassering av trådløse aksesspunkter.
 5. Sjekk at enhetene har kontakt med hverandre, og at 2.4 GHz og 5 GHz-lampene lyser grønt. Hvis du har appen Network Visualizer, bruk den til å sjekke kvaliteten på nettverket.

Etter installasjon

 1. Hjelp eventuelt kunden med å installere appen AirTies WiFi, som hjelper dem å ta kontroll over nettverket sitt og blant annet gjør det enkelt å endre SSID og passord. Appen kan også kopiere over SSID og passord fra «gammelt» nettverk før dette slås av.
 2. For å unngå forstyrrelser og at klienter kobler seg på feil nettverk, bør alle andre trådløse nettverk i boligen deretter deaktiveres. Sørg for at kunden får deaktivert trådløse radioer i ruter/hjemmesentral, enten ved å bruke webgrensesnitt eller ved å ta kontakt med nettleverandørs kundesenter.

Utvide med tilleggsenhet

Du kan legge til én eller flere trådløse aksesspunkter i mesh-nettverket slik:

 1. Fjern plasten rundt enheten.
 2. Koble enheten til strøm og slå den på. Vent til den er ferdig med å starte opp (lyser grønt).
 3. Trykk på WPS-knappen på en av de andre enhetene i 2 sekunder. Lysene på enheten skal starte å blinke.
 4. Trykk på WPS-knappen på den nye enheten i 2 sekunder. Lysene på enheten skal starte å blinke.
 5. Når enhetene er ferdig meshet, vil begge LED-lamper lyse grønt med et kort blink på 5 GHz-lampen.

Sette opp Ethernet mesh

Det er mulig å la flere av AirTies-enhetene ha kablet tilgang til internett. Dette vil øke stabiliteten i nettverket ytterligere. For å gi enhetene kablet nettilgang, kan du bruke:

 • kabel trukket direkte fra ruter eller hjemmesentral
 • ekstra nettverksuttak som finnes i boligen
 • nettverksport bak på en annen AirTies-enhet

Løsningen kan være spesielt gunstig der det er vanskelig å få god trådløs kommunikasjon mellom enhetene, for eksempel ved plassering av én enhet i garasje eller hagestue, eller mellom etasjer der byggematerialene sperrer for signalene.

Å sette opp ethernet mesh forutsetter at:

 • Du har tilgang til nettverksporter med støtte for 1Gbps.
 • Du oppnår god spredning og trådløs dekning i hele boligen når du plasserer AirTies-enheter på steder hvor de kan ha kablet tilgang til internett. (Du vil oppnå lite ved å ha to enheter svært nær hverandre.)

Hvis du vil bruke ethernet mesh med flere enheter fra samme boligpakke, er det bare å plugge dem inn med nettverkskabel. Kabler du en ny tilleggsenhet til nettverket, vil den automatisk legge seg til i eksisterende mesh.

Advarsler

 • Pass på at alle aksesspunkter står oppe, eventuelt festes til vegg med brakett, og at luftehullene ikke tildekkes.
 • Del aldri opp en boligpakke og forsøk å bruke dem som tilleggsenheter. Grunnkonfigurasjonen er annerledes. 
 • Kombinér ikke flere boligpakker. I svært store boliger, bruk én boligpakke og flere tilleggsenheter.

Husk også at tilleggsenheter som eventuelt resettes etter meshing, vil måtte legges til i mesh på nytt.

Mer om Airties-installasjon

Mer om testing av wifi