Utvide AirTies wifi-nettverk med tilleggsenhet

Hvis du har en veldig stor bolig eller ønsker dekning i tilbygg, garasje eller hagestue, kan du utvide AirTies-nettverket. Slik går du fram.

Boligpakken inneholder tre enheter som er ferdig satt opp i nettverk med hverandre. Trenger du flere enn tre enheter for å få full dekning, må du få tilleggsenhetene inn i dette nettverket.

For instruksjoner om oppsett av boligpakken, se Slik installerer du AirTies boligpakke.

Det er to måter å legge en enhet til i mesh på:

 • Enklest: Koble den nye enheten til nettverksport (eventuelt nettverksport på en av de andre enhetene) før du starter den opp. Den vil automatisk legge seg til i mesh-nettverk (dette vil ta noen minutter). Du kan deretter fjerne nettverkskabelen og plassere enheten der du vil utvide nettverket.
 • Uten kabel: Bruk WPS-knappen som beskrevet nedenfor.

Video: Hvordan legge til AirTies-enhet i mesh

Steg for steg: Legge til tilleggsenhet («meshe») med WPS

Du kan gjennomføre dette med flere tilleggsenheter samtidig, men WPS-stegene må utføres med én enhet av gangen.

Før du begynner, pakk ut tilleggsenheten(e) og pass på at du fjerner all den beskyttende plasten. 

 1. Plassér enheten cirka tre meter unna en Air 4920-enhet som allerede er i nettverket (dette er en midlertidig plassering).
 2. Koble enheten til strøm og slå den på. Lysindikatorene for 5 GHz og 2,4 GHz vil nå blinke grønt (4 sekunder på, 4 sekunder av).
 3. Legg enheten til i nettverket ved hjelp av WPS:
  1. På enheten som allerede er i nettverket: Trykk på WPS-knappen i 2 sekunder.
  2. På den nye enheten: Trykk på WPS-knappen i 2 sekunder.
   Denne prosessen kan ta inntil fem minutter. Hvis lysindikatoren for 5 GHz ikke lyser grønt med et kort blink etter fem minutter, gjenta WPS-stegene.
 4. Når enheten er lagt til i nettverket, kan du koble den fra strøm for å plassere den der du vil utvide internettilgangen. 
 5. Når du slår den på igjen på ny plassering, vil den automatisk koble seg til mesh-nettverket. 
  Hvis den nå ikke lyser grønt, kan den være plassert utilgjengelig for kontakt med nærmeste enhet, se Lyssignaler på Airties boligpakke.