Ruter, wifi-forsterker og aksesspunkt – hva er forskjellen?

Illustrasjon av hus med internettforbindelse og trådløs ruter og to aksesspunkter tilkoblet i mesh

Vi forklarer forskjellen på ruter, aksesspunkt og forsterker – og hvorfor du ikke bør overlate alle oppgaver til ruteren i de fleste boliger.

For å få trådløst internett hjemme, er det tre hovedoppgaver som må fylles:

  • Boligen trenger et koblingspunkt til internett. Denne jobben gjøres av et modem.
  • Flere datamaskiner og dingser må kunne dele samme oppkobling til nettet. Denne jobben gjøres av en ruter.
  • Datamaskiner og dingser må kunne koble seg trådløst til denne oppkoblingen. Denne jobben gjøres av ett eller flere trådløse aksesspunkter

Selv om dette er tre separate funksjoner, fylles de ofte av samme enhet, gjerne kalt «hjemmesentral» av internettleverandøren. Det kan også være  to enheter – ett modem og én ruter med et innebygd trådløs aksesspunkt, eller hver funksjon kan ha sin dedikerte enhet.

Hva er et aksesspunkt?

Et trådløst aksesspunkt eller tilgangspunkt består av én eller flere trådløse radioer. Alle nyere aksesspunkter har minst to radioer som sender på hvert sitt frekvensbånd – 5 GHz og 2,4 GHz.

Fra disse radioene kan man opprette ett eller flere nettverk. Hvert av disse nettverkene har en SSID – et nettverksnavn.

For å kunne gi tilgang til internett, må aksesspunktet enten være koblet til en ruter eller være en del av ruteren.

De tre vanligste typene aksesspunkter for hjemmebruk er:

  • trådløse rutere (eller alt-i-ett-hjemmesentraler)
  • wifi-forsterkere
  • mesh-nettverk av flere aksesspunkter

Hva er en trådløs ruter?

Ruterens hovedansvar er å dirigere (rute) data til riktig mottaker. Nesten alle rutere har i dag trådløs funksjon innebygd, men dette har altså ikke noe med «ruter»-delen å gjøre.

Tradisjonelt har man basert seg på at én trådløs ruter, og dermed ett aksesspunkt, ville gi et godt nok trådløst nettverk for de fleste hjem.

Etter hvert har det vist seg at den oppgaven som oftest blir for stor:

  • Wifi har blitt mer og mer populært, og 2,4 GHz-frekvensbåndet har blitt fylt opp med trafikk og støy.
  • 5 GHz-båndet øker nå kraftig i bruk. Her er det mindre problemer med støy, men også kortere rekkevidde for signalene. 

Det er ikke overkommelig for én trådløs ruter alene å trenge gjennom støy og hindringer i boliger som har mange rom eller betongvegger, varmekabler i gulv, ogsåvidere.

Derfor er dårlig dekning et utbredt problem, og bruken av wifi-forsterkere og mesh-nettverk er økende.

Hva er en wifi-forsterker?

En wifi-forsterker, repeater eller extender er en enhet som videresender trådløse signaler fra ruteren slik at de skal dekke et større område, for eksempel flere etasjer av et hus.

Forsterkeren oppretter et nytt nettverk basert på signaler fra det opprinnelige nettverket, og dingser som kobler seg til forsterkeren, er dermed på et separat nettverk. Har man flere forsterkere, blir det et nytt nettverk per forsterker.

En forsterker har ikke ruter- eller modem-funksjonalitet, og den kan heller ikke fungere som selvstendig trådløst aksesspunkt; den er avhengig av å få trådløse signaler fra et annet aksesspunkt som den kan sende videre. 

Wifi-forsterkere kommer i mange modeller og ulike løsninger – vi fraråder i stor grad forsterkere fordi de aller fleste er tungvinte i drift, og fordi de bruker kapasitet (airtime) fra den trådløse ruteren.

I mange tilfeller kan wifi-forsterkeren gjøre mer for å forsterke problemene enn signalene. Men hva skal man da gjøre for å få dekket hele boligen når ruteren ikke er nok?

Hva er et mesh-nettverk?

Et mesh-nettverk er et trådløst nettverk sammensatt av flere aksesspunkter som sprer de trådløse signalene i boligen og fordeler trafikken mellom seg.

Brukeren kobler seg til med ett nettverksnavn og passord, og nettverket avgjør hvilket aksesspunkt som gir best dekning og ytelse for hvilke klienter til enhver tid.

De fleste wifi-løsninger for bedriftsbruk baserer seg på slik teknologi, men den blir også stadig vanligere på hjemmemarkedet. 

Et mesh-nettverk kan bestå utelukkende av spesialiserte trådløse aksesspunkter, eller ruterens innebygde trådløse aksesspunkt kan inngå i nettverket som en node — dette varierer mellom løsningene.

Du kan lese mer om mesh i Wifi mesh: Hva er det og når trenger du det?

Vi i Eye Networks forhandler mesh-løsninger fra Zyxel og eero, andre eksempler er Airties wifi og Google Wi-Fi.

Artikkel av Geir Arne Rimala og Jorunn Danielsen