How to install the AirTies Home Pack with Smart Mesh

With the home pack you get a smart, wireless mesh network right out of the box. Unpack the devices, give one of them access to the router, and connect them to power.

Safety Rules for AirTies Access Points

 • La enhetene stå oppreist og ikke dekk til eller blokker hullene, de gir nødvendig ventilasjon.
 • Unngå å eksponere enhetene for varmekilder som ovner og direkte sollys.
 • Enhetene bør ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 40°C. Luftfuktighet bør være mellom 10% og 90%.

Installing the Home Pack

Before you begin, unpack all the devices and make sure you remove all the protective plastic.

 1. Connect one AirTies device to the house router with the enclosed network cable (white cable with yellow plug).
  You may have a separate router, or an IAD which is a multi-function device that includes router functionality. No matter how many different devices you have in your setup, the AirTies device should be connected to the router.
  Connect the AirTies access point to the router with an Ethernet cable
  Connect the access point to the device acting as the router regardless of the number of devices in the network setup
 2. Connect all devices to power and turn them on.
 3. Enhetene vil nå automatisk koble seg til hverandre. Dette kan ta opptil tre minutter. Når tilkoblings-LEDene på alle enhetene slutter å blinke og lyser grønt, er tilkoblingen opprettet. 
 4. Slå av trådløs radio i ruter eller hjemmesentral og eventuelle forsterkere du har fra tidligere. Slik unngår du at nettverkene forstyrrer hverandre.
  • Typically, you can do this by logging on to your router via the web.
  • In some cases, you'll need to contact your Internet Service Provider (ISP) to get this done.
 5. Fordel enhetene slik at du får dekning overalt i boligen:

At any time, you can also extend your network with one or more additional devices


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
map-marker