Slik installerer du AirTies boligpakke med mesh

Installere AirTies boligpakke: Kable første enhet til ruter/hjemmesentral. Koble alle enheter til strøm.

Med boligpakke får du et trådløst mesh-nettverk rett ut av boksen. Pakk ut enhetene, gi én av dem tilgang til ruter, og koble dem til strøm.

Sikkerhetsregler for AirTies aksesspunkter

 • La enhetene stå oppreist og ikke dekk til eller blokker hullene, de gir nødvendig ventilasjon.
 • Unngå å eksponere enhetene for varmekilder som ovner og direkte sollys.
 • Enhetene bør ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 40°C. Luftfuktighet bør være mellom 10% og 90%.

Installere boligpakken

Før du begynner, pakk ut alle enhetene og pass på at du fjerner all den beskyttende plasten.

 1. Koble én AirTies-enhet til husets ruter med den vedlagte nettverkskabelen (hvit kabel med gul plugg).
  Det kan være du har en separat ruter, eller en hjemmesentral/et modem med ruterfunksjonalitet. Uansett hvor mange forskjellige enheter du har i oppsettet ditt, skal AirTies-enheten kobles til den som brukes som ruter.
  AirTies aksesspunkt kables til ruter
  AirTies aksesspunkt kables til enhet som opptrer som ruter uansett antall enheter
 2. Koble alle enhetene til strøm og slå dem på.
 3. Enhetene vil nå automatisk koble seg til hverandre. Dette kan ta opptil tre minutter. Når tilkoblings-LEDene på alle enhetene slutter å blinke og lyser grønt, er tilkoblingen opprettet.
 4. Slå av trådløs radio i ruter eller hjemmesentral og eventuelle forsterkere du har fra tidligere. Slik unngår du at nettverkene forstyrrer hverandre.
  • Vanligvis kan du gjøre dette ved å logge deg på ruter via web.
  • I noen tilfeller må du kontakte nettleverandøren (ISPen) din for å få dette gjort.
 5. Fordel enhetene slik at du får dekning overalt i boligen:

Du kan også når som helst utvide nettverket med én eller flere tilleggsenheter