5G og trådløst bredbånd – en ordliste

5G and Wireless Broadband - an overview

Vet du forskjellen på trådløst og mobilt bredbånd, ODU og IDU? Hva NR står for i 5G NR? Eller hva de driver med i 3GPP?

BegrepBeskrivelse
3GPP
3rd Generation Partnership Project
Konsortium bestående av en rekke standardorganisasjoner innenfor mobilkommunikasjon. Står bak standardene for 5G-nettverk.
Per april 2021 er siste versjon 3GPP Release 16.
3GPP i Wikipedia
5G NR
New Radio
5G NR er en radioaksessteknologi (RAT) for 5G-nettverket som benyttes til både trådløst og mobilt bredbånd. Første versjon av spesifikasjonen for 5G NR kom i 2017.
5G NR i Wikipedia
5G NSA
Non-standalone
Når 5G radio benyttes i kombinasjon med 4G kjernenett (EPC), kalles dette non-standalone. Omtales tidvis som «førstegenerasjons 5G-nettverk».
Et av to utrullingsscenarier definert av 3GPP.
5G ReadyNår en tjeneste eller et produkt omtales som «klart for 5G», betyr dette som regel at 5G er støttet, men at 4G vil leveres frem til 5G er tilgjengelig i nettverket.
5G SA
Standalone
Når både radio og kjernenett er basert på 5G-arkitektur, kalles dette 5G standalone.
Et av to utrullingsscenarier definert av 3GPP.
EPC
Evolved Packet Core
Kjernearkitektur for 4G/LTE-nettverk.
FWA
Fixed Wireless Access
Fast trådløst bredbånd eller fixed wireless er internettilgang levert trådløst til et fast punkt – altså internett levert til en bestemt adresse, uten bruk av fiber eller kabel.
FWA har vært tilgjengelig lenge — eldre teknologier er for eksempel WiMAX, LTE og 4G – men har økt sterkt i etterspørsel og popularitet med 5G NR, som åpner nye muligheter.
Geo-lockingAdresselås / geo-lock er vanlig ved levering av fast trådløst bredbånd. Abonnementet knyttes til et begrenset antall basestasjoner og utstyret kan dermed ikke transporteres og benyttes på en annen adresse.
Både Telenor og Telia stiller krav om adresselås ved levering av fast trådløst bredbånd i sine nettverk.
ICCID
Integrated Circuit Card Identifier
Integrert kretskort-ID brukes som serienummer for SIM-kort, er både lagret på kortet og trykket utenpå kortet. En komplett ICCID skal ha 19 eller 20 tegn.
ICCID i Wikipedia
IDU
Indoor Unit
Innendørs enhet, et aksesspunkt for plassering innendørs.
Innendørs antenne for fast trådløst bredbånd vil som regel gi dårligere mottak enn utendørs, fordi signalene dempes av byggematerialer. En innendørs enhet kan derfor kombineres med en utendørs antenne.
Utendørs antenne er et krav fra både Telenor og Telia, som eier de norske 5G-nettverkene. Unntak kan gjøres der det foreligger strenge fasaderestriksjoner, som fredete bygninger.
IMEI
International Mobile Equipment Identity
IMEI-koden er en unik identifikator for mobilt utstyr/mobile enheter. Den er knyttet til den fysiske enheten og ikke til abonnenten.
IMSI
International Mobile Subscriber Identity
IMSI er en kode som identifiserer abonnenten tilknyttet en mobil enhet.
Mobile BroadbandMobilt bredbånd er internettilgang over 4G eller 5G levert til et mobilt/bærbart aksesspunkt som kan benyttes hvor som helst innenfor leverandørens dekningsområde.
ODU
Outdoor Unit
Utendørs enhet, et aksesspunkt for fastmontering utendørs.
Utendørs antenne gir det beste mottaket for fast trådløst bredbånd, fordi man unngår signaldemping fra byggematerialer.
Utendørs, montert enhet og/eller antenne er et krav fra både Telenor og Telia, som eier de norske 5G-nettverkene. Unntak kan gjøres der det foreligger strenge fasaderestriksjoner, som fredet bygning.
RAT
Radio Access Technology
Radioaksessteknologi er det fysiske tilkoblingslaget for radiobaserte kommunikasjonsnettverk. En og samme enhet kan støtte én eller flere slike teknologier.
Eksempler på radioaksessteknologier er 5G NR, wifi og Bluetooth.

Se også vår ordliste om Trådløse ord og begreper.

Vi leverer markedsledende 5G-produkter! Se Fixed Wireless-løsninger fra Eye Networks