Wifi-quiz 2023: Fasiten

Her er alle de riktige svarene til wifi-quizen fra TelecomWorld 2023. Hvor mange klarte du?
 1. Hva er 802.11ax også kjent som?
 2. Hva heter mesh-standarden som sertifiseres av WiFi Alliance?
 3. Hvor mange frekvensbånd vil Wi-Fi 7 omfatte?
 4. Når er verdens telekomdag?
  • 17. mai
 5. På hvilket frekvensbånd har signalene den lengste rekkevidden?
 6. Hva står Wi-Fi for?
 7. Hvor langt gikk det lengste wifi-signalet som er målt?
 8. Denne glamorøse Hollywood-stjernen oppfant også frekvenshoppingen, som senere var med på å legge grunnlaget for wifi
 9. Hva heter Eye Networks' åpne kunnskapsbase om wifi?

Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS