EasyMesh: En kjapp introduksjon

Hva er EasyMesh, og hva betyr dreiingen mot standardisering av mesh-teknologi for bransjen og forbrukerne?

Hva er EasyMesh?

Trådløst mesh er et koordinert nettverk av wifi-aksesspunkter. EasyMesh er en spesifikasjon og standard for slike nettverk, fra bransjeorganisasjonen Wi-Fi Alliance.

Selv om EasyMesh-spesifikasjonen i hovedsak omtaler mesh-teknologi som "multi AP", vil vi holde oss til å bruke betegnelsen mesh om slike nettverk (du kan lese mer om hva et mesh-nettverk er her).

Er det en forskjell på EasyMesh og "bare" wifi-mesh?

Alle EasyMesh-enheter er wifi mesh, men all wifi mesh er ikke / støtter ikke EasyMesh-standarden.

Produktene som støtter EasyMesh er et lite, men voksende utvalg, som vi kommer tilbake til nedenfor.

EasyMesh standardiserer mekanismer, men ikke algoritmer

EasyMesh-standarden styrer i all hovedsak hvordan noe skal gjøres.

Som de fleste tekniske standarder, inneholder spesifikasjonen både obligatoriske og valgfrie punkter.

 • Mekanismene for oppdagelse og synkronisering er pålagt av standarden.
 • Standarden foreslår også hvordan den første "meshingen", altså sammenføyningen av aksesspunkter i et nettverk, skal gjøres, men pålegger det ikke som obligatorisk.

Generelt kan vi si at spesifikasjonen ikke standardiserer algoritmer eller beslutningstaking.

For eksempel:

 • Hvordan klientstyring skal gjøres, er viet relativt mye plass i spesifikasjonen--hvordan styre klienter fra ett aksesspunkt til et annet.
 • Når klienter skal styres, dekkes derimot ikke av standarden. Derfor vil algoritmene fortsatt varierer (og roamingmekanismer på klientene vil naturligvis fortsatt også blande seg).

EasyMesh-arkitektur og komponenter

Spesifikasjonen skiller mellom tre forskjellige begreper for komponenter i et trådløst mesh-nettverk:

 • Kontroller - alle EasyMesh-nettverk må ha én kontroller. Dette kan være en dedikert enhet, eller kontrollerfunksjonaliteten kan inngå i en enhet som også har andre funksjoner.
 • Agent - minst to agenter må til i tillegg til en kontroller for å ha et mesh-nettverk.
 • Enhet ("Device") - en hvilken som helst enhet som inngår i EasyMesh-nettverket, om den inneholder en kontroller, en agent, eller begge deler.

Selv om kontrolleren teoretisk sett kan skilles helst fra resten av mesh-nettverket, vil den i praksis nesten alltid inngå som en del av et mesh-aksesspunkt eller en ruter.

Når flere enheter i et EasyMesh-nettverk inneholder kontrollerfunksjonalitet, kan bare én av dem opptre som kontroller.

Bygger på etablerte standarder

For mye av funksjonaliteten støtter EasyMesh-spesifikasjonen seg på andre standarder og spesifikasjoner, enten ved å utvide dem eller rett og slett ved å referere til dem.

Tydeligst inkluderer dette:

 • At man bygger på og utvider IEEE-standard 1905.1 til å konfigurere grensesnitt for wifi-aksesspunkter
  • Oppdagelse - hvordan noder finner hverandre og identifiserer kontrolleren
  • Push-Button Configuration for å starte "onboarding" av aksesspunkter, prosessen mer dagligdags omtalt som "meshing".
  • Backhaul-kommunikasjon, det vil si kommunikasjonen mellom nodene / aksesspunktene i mesh-nettverket
 • At man støtter seg på spesifikasjonen Wi-Fi Agile Multiband for båndstyring, det vil si kontroll av hvilket frekvensbånd hver klient skal koble seg til

Dette betyr at for at mesh-teknologi skal kunne støtte EasyMesh-standarden, må den også støtte i hvert fall deler av disse andre spesifikasjonen.

Målinger i EasyMesh

Et viktig punkt for økosystemet rundt selve mesh-enhetene er at EasyMesh fører med seg standardisering av måling av nettverksinformasjon og hvordan slike data kan etterspørres og kommuniseres mellom enheter.

Eksempler på slike måledata er:

 • Trådløs signalstyrke
 • Antall aksesspunkter i nærheten
 • Klientens nedlastingshastighet og kapasitet

Hva EasyMesh betyr for leverandørene

I skrivende stund er den nyeste EasyMesh-spesifikasjonen versjon 3.0, publisert i desember 2020. EasyMesh-støtten i markedet er økende, men ikke veldig utbredt så langt.

For chipset-produsentene betyr spesifikasjonen at de faktisk har en standard å følge, i stedet for at alle begynner fra null på forskjellige måter. Fortsatt finnes det som gjerne kalles "vendor extensions" - tillegg til standardisert teknologi som er spesifikk for leverandøren og bare vil fungere med deres utstyr - men de er nå utvidelser av en standard, i stedet for at hele teknologien er leverandøravhengig.

Standarden gir også veiledning om arkitektur og dytter leverandørene i retning av å gjøre likere valg.

Økt standardisering av denne teknologien kan også gjøre mesh-enhetene mer interoperable med tredjeparts programvare. For eksempel vil systemer for administrasjon og analyse av wifi dra stor nytte av standardiserte mekanismer for måling og datadeling i mesh-nettverk.

Hva EasyMesh betyr for kundene

For organisasjoner og forbrukere som tar i bruk mesh-teknologi, bør alt dette, over tid, føre til mer forutsigbarhet i hva man kan vente seg av både trådløse mesh-nettverk og tilknyttede tjenester. Det bør også føre til mer interoperabilitet.

Så langt er det imidlertid ikke slik at du kan plukke opp EasyMesh-aksesspunkter fra forskjellige leverandører og meshe dem med hverandre.

Som med de fleste tekniske standarder, er det antakelser, utelatelser og ulike tolkninger av spesifikasjonen som fører til forskjeller i implementasjon og vil fortsette å gjøre det. Dette gjør interoperabilitet på tvers av enhets- og chipsetleverandører til et mål som så langt ikke er nådd.

Artikkel av Dr. Eren Soyak og Jorunn D. Newth


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS