EasyMesh: En kort innføring

Hva er EasyMesh?

Wifi mesh er et koordinert nettverk av trådløse aksesspunkter. EasyMesh er en spesifikasjon og standard for slike nettverk, presentert av bransjeorganisasjonen Wi-Fi Alliance.

Mens mesh-teknologi ofte refereres til i spesifikasjonen som «Multi AP», vil vi holde oss til å bruke begrepet «mesh» for å beskrive denne typen wifi-nettverk generelt (du kan lese mer om hva et mesh-nettverk er her) .

Er det forskjell mellom EasyMesh og «bare» wifi mesh?

Alle EasyMesh-enheter er mesh-enheter, men alle wifi mesh-enheter er ikke / støtter ikke EasyMesh.

Enhetene som støtter EasyMesh, er en liten, men voksende undergruppe – flere følger nedenfor.

EasyMesh standardiserer mekanismer, men ikke algoritmer

For de fleste aspekter ved mesh-nettverk, dekker EasyMesh-spesifikasjonen hvordan noe bør gjøres.

Som de fleste tekniske standarder inkluderer spesifikasjonen både obligatoriske punkter og valgfrie.

 • Oppdagelses- og synkroniseringsmekanismer er pålagt av standarden
 • Hvordan du gjør den innledende «meshingen», altså kobler sammen flere aksesspunkter for å danne et nettverk, er foreslått, men ikke pålagt

Generelt sett standardiserer ikke spesifikasjonen algoritmer eller beslutningstaking.

Som et eksempel:

 • Hvordan du gjør klientstyring utgjør en betydelig del av spesifikasjonen, og produsentene fortelles hvordan de kan styre en klient fra ett aksesspunkt til et annet.
 • Når en klient skal styres, dekkes ikke. Derfor vil algoritmene fortsatt variere (og mekanismer for klient-roaming kan selvfølgelig fortsatt blande seg inn).

EasyMesh-arkitektur og komponenter

Spesifikasjonen skiller mellom tre forskjellige termer for komponenter i et wifi mesh-nettverk:

 • Kontroller – alle EasyMesh-nettverk må ha en av disse. Kontrolleren kan være en selvstendig enhet eller innebygd i en enhet som også har annen funksjonalitet.
 • Agent – for at et mesh-nettverk skal eksistere, må minst to agenter være koblet til kontrolleren.
 • Enhet – enhver komponent i et mesh-nettverk, enten den inneholder en kontroller, en agent eller begge deler.

Selv om kontrolleren kan skilles helt fra resten av mesh-nettverket, er den i praksis nesten alltid innebygd i ruteren eller et annet trådløst tilgangspunkt.

Når flere enheter i et nettverk inneholder kontrollerfunksjonalitet, vil bare én fungere som den faktiske kontrolleren.

Bygger på etablerte standarder

For noen typer funksjonalitet, baserer EasyMesh-spesifikasjonen seg på andre standarder/spesifikasjoner, enten ved å utvide dem eller bare referere til dem.

Dette inkluderer spesielt:

 • Bygger på og utvider IEEE Standard 1905.1 for å konfigurere wifi-aksesspunkt-grensesnitt
  • Oppdagelse – hvordan noder finner hverandre og identifiserer kontrolleren
  • «Push button»-konfigurasjon for å initialisere tilkobling av nye aksesspunkter – prosessen vi gjerne kaller «meshing»
  • Backhaul-kommunikasjon, det vil si kommunikasjonen mellom nodene / aksesspunktene i mesh-nettverket
 • Peker på Wi-Fi Agile Multiband-spesifikasjonen for båndstyring – som kontrollerer hvilket frekvensbånd hver klient skal koble til

Dette betyr at for at mesh-teknologi skal støtte EasyMesh-standarden, må den også støtte deler av disse tilleggsspesifikasjonene som et minimum.

Målinger og måleenheter i EasyMesh

Et viktig poeng for økosystemet rundt selve enhetene er at EasyMesh bringer med seg standardisering av metrikk, det vil si hvordan aspekter ved nettverket måles og telles, og hvordan disse dataene skal etterspørres og kommuniseres på tvers av enheter.

Eksempler på slike beregninger inkluderer:

 • Trådløs signalstyrke
 • Tilstedeværelse av og antall nærliggende aksesspunkter
 • Nedlastingshastighet og kapasitet i klienter

Hva EasyMesh betyr for leverandører

I skrivende stund er den siste EasyMesh-spesifikasjonen versjon 3.0, publisert i desember 2020. Støtten for spesifikasjonen er økende, men ennå ikke utbredt.

For chipsetprodusenter betyr spesifikasjonene at de faktisk har en standard å følge, i stedet for at alle starter fra null på forskjellige måter. Det som er kjent som «leverandørutvidelser» eksisterer fortsatt – funksjoner spesifikke for leverandøren som legges til standardisert teknologi, og som bare vil fungere med leverandørens eget utstyr deres – men de er nå utvidelser til en standard, i stedet for at hele teknologien må være leverandøravhengig .

Standarden gir også veiledning om arkitektur, og dytter leverandører i retning av å ta flere liknende valg.

Økt standardisering av teknologi kan også gjøre enhetene mer kompatible med tredjepartsprogramvare – for eksempel vil administrasjons- og analyseløsninger for wifi ha stor nytte av standardiserte beregninger og dataforespørselsmekanismer i mesh-nettverk.

Hva EasyMesh betyr for kunder

For organisasjoner og forbrukere som tar i bruk mesh-teknologi, bør dette over tid føre til mer forutsigbarhet i hvilke muligheter og funksjonalitet man kan forvente fra både trådløse mesh-nettverk og tilhørende tjenester. Det bør også føre til økt interoperabilitet.

Så langt kan du imidlertid ikke plukke opp EasyMesh-tilgangspunkter fra forskjellige leverandører og koble dem sammen.

Som med de fleste tekniske standarder, er det antakelser, utelatelser og forskjellige tolkninger av spesifikasjonen som fører til forskjeller i implementeringer og vil fortsette å gjøre det, noe som gjør interoperabilitet på tvers av enhets- og brikkesettleverandører til et mål som ikke er oppnådd.

Artikkel av Dr. Eren Soyak og Jorunn Danielsen