Hvorfor stemmer ikke wifi-hastigheten med bredbåndsregninga?

Illustrasjon av båndbredde som et rør, og gjennomstrømning/hastighet som hvor mye vann som kommer ut av røret. Båndbredde er den totale kapasiteten, gjennomstrømningen er den faktiske hastigheten

Bredbåndsabonnementet sier 500 Mbps, men både fartsmåling og opplevd hastighet viser noe annet. Hvorfor laster ikke laptopen ned i 500 Mbps?

Hadde du hatt én eneste klient og den var tilkoblet internett med kabel, ville du antakelig målt nokså nøyaktig det bredbåndsregninga sier at du får. Men når du er på en delt, trådløs tilkobling, blir saken en annen.

Fart i teori og praksis

La oss ta en liten omvei rundt noe som sjelden nevnes når man reklamerer for høye hastigheter: Forskjellen på båndbredde (teori) og gjennomstrømning (praksis).

 • Båndbredde er den hastigheten nettverket ditt teoretisk sett KAN levere, totalt, for alle tilkoblede enheter.
 • Gjennomstrømning (engelsk: throughput) er den hastigheten du faktisk får: Hvor raskt når data fram til klienten, i dette tilfellet laptopen din.

Den tregeste teknologien avgjør

Vi må holde oss til teorien litt til: Det er tre hovedfaktorer som avgjør hvor høy hastighet du maksimalt kan få ut av en trådløs forbindelse:

Dings, trådløst nettverk og bredbåndsabonnement må alle støtte samme hastighet for at du skal kunne oppnå den.
 1. Internettabonnementet ditt og makshastigheten der.
 2. Hvilke standarder og hastigheter det trådløse aksesspunktet ditt støtter og er i stand til å levere.
 3. Hvilke standarder og hastigheter klienten (her laptopen) støtter og er i stand til å ta imot og levere.

Hvis klient eller aksesspunkt ikke støtter like høy hastighet, vil det aldri gå raskere enn hva den tregeste parten støtter. Du kan lese mer om dette i artikkelen Tregt nett på mobil eller pc.

Trådløse signaler taper seg raskt og er utsatt for støy

Så kommer vi til praksis. Så snart et trådløst signal sendes ut, blir det svekket med:

 • avstand fra senderen
 • fysiske hindringer
 • interferens, altså trådløs støy eller forstyrrelser, typisk fra andre wifi-nettverk eller annet trådløst utstyr som Bluetooth

Du kan lese mer om hvordan trådløse signaler påvirkes av omgivelsene i disse artiklene:

Flere klienter på samme nettverk

Undersøkelser viser at antallet klienter i private husholdninger øker år for år, og som regel er det flere trådløse klienter i et hjem som deler på den samme trådløse forbindelsen.

Også trådløse aksesspunkter som kommuniserer med hverandre, opptrer delvis som klienter og bruker av den totale kapasiteten som er tilgjengelig. Dette gjelder også mesh-nettverk og kommunikasjon som går via flere mesh-aksesspunkter på vei til og fra en klient.

Hva mesh gjør for å maksimere hastigheten

Et godt wifi mesh-nettverk vil motvirke eller forsøke å jobbe seg rundt alle de største problemene:

 • 5 GHz-frekvensbåndet har kortere rekkevidde og er langt mindre følsomt for trådløs støy.
 • Dermed trenger man flere trådløse aksesspunkter, men dette gir også kortere avstand til nærmeste tilkobling og bedre dekning — spredning av signalene i hjemmet.
 • Klientstyring og båndstyring i mesh-nettverket bidrar til å fordele belastningen.

Et mesh-nettverk vil aldri levere den teoretiske båndbredden selv når bare én klient er tilkoblet, men vil søke å levere beste mulige gjennomstrømning med jevn og pålitelig ytelse for alle på nettverket.

Hvordan du kan maksimere den trådløse hastigheten

Ved å sørge for god dekning og færrest mulig hindringer, legger du til rette for høy og jevn hastighet. Dette finner du mange råd om her i Wifi-sentralen. Bedre wifi hjemme: 18 gratis tips er et godt startpunkt.

Har du mesh-nettverk, bør du sørge for at alle aksesspunktene har god, trådløs forbindelse med hverandre. Eventuelt kan du også gi flere av dem kablet internettilgang. Dette gjør dem mindre utsatt for trådløs støy og andre signalsvekkelser og gjør dessuten at de ikke bruker av den trådløse kapasiteten.

Generelt vil du frigjøre trådløs kapasitet ved å gi kablet internettilgang til pcer, spillkonsoller og andre enheter der det er mulig, enten via nettverksuttak eller med kabel direkte til ruter.

Men husk: Hvis du kabler datautstyr til nettverksporten på et trådløst mesh-aksesspunkt, vil utstyret fortsatt bruke av den trådløse kapasiteten via aksesspunktet.