Ebok: Bli klar for GDPR

Bli klar for GDPR - illustrasjon til ebok. To personer i silhuett mot bakgrunn av data / tallrekker.

Få oversikt over hva som har forandret seg i lovverket som trådte i kraft sommeren 2018, og lag din egen slagplan for implementering og kontroll ved hjelp av denne håndboka laget i samarbeid mellom advokatkontoret SANDS og Eye Networks.

Last ned ebok

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, som er den engelske betegnelsen for det vi på norsk kaller EUs personvernforordning.

Ny personvernforordning trer i kraft fra mai 2018. 

Om håndboka

Bli klar for GDPR er utarbeidet av Eye Networks i samråd med senioradvokat Simen Evensen Breen i advokatfirmaet SANDS. 

Last ned ebok

Innhold

Hvorfor denne håndboka?5
Tre dyptgripende endringer6
Del 1: Oversikt7
Hva er en personopplysning?8
Tre sentrale roller9
Hva er nytt fra mai 2018?10
Den registrertes rettigheter: Informasjon og innsyn11
Den registrertes rettigheter: Dataportabilitet og sletting12
Den behandlingsansvarliges plikter13
Databehandleres plikter14
Databehandling i utlandet16
Eksempler på databehandlere17
Lover, forskrifter og direktiver om personvern18
Del 2: Slagplan18
Advokatens tommelfingerregler19
Fase 0: Rollefordeling20
Fase 1: Kartlegging21
Fase 2: Prioritert prosjektplan22
Fase 3: Implementering23
A og B: Lovlighet og rammeverk23
C: Internkontroll24
D: Informasjonssikkerhet og IT25
E: Særlige tema26
Etterlevelse og kvalitetssikring27
EyeSaaS: Velg en plattform designet for personvern28

Last ned ebok

Nyttige linker

(Alle linkene er også inkludert i eboka.)

Lover, forskrifter og direktiver om personvern

Norge

EØS/EU