AirTies Air 4920 som wifi-forsterker

AirTies som forsterker

Slik setter du opp et enkelt trådløst aksesspunkt fra AirTies som wifi-forsterker (også kalt repeater eller extender) i boligen.

Hva en forsterker kan gjøre

AirTies Air 4920 kan settes opp som repeater (også kalt wifi-forsterker eller extender). Denne kan du bruke til å utvide dekningen i én del av boligen der signalet er svakt eller mangler.

Merk: Denne funksjonaliteten finnes ikke i Air 4930.

Hvis du har flere dødsoner eller ønsker full dekning i boligen med jevn ytelse, bør du velge boligpakke med AirTies smart wifi i stedet for forsterker.

Vi fraråder å sette opp mer enn én forsterker i boligen. 

Viktig: Ikke del opp boligpakker!

Advarsel: Ikke del opp boligpakker for å bruke enkeltenheter som forsterkere eller tilleggsenheter.

Trådløse enheter som inngår i AirTies boligpakke er ferdig satt opp i mesh-nettverk med hverandre og vil ikke fungere som forsterkere.

Slik setter du opp AirTies Air 4920 som forsterker

Før du begynner

Finn stedet i boligen hvor du ønsker å utvide dekningen.

Vær nøye med å velge en plassering der selve forsterkeren mottar sterkt signal fra ruteren! 

Dette er en av de vanligste feilene som gjøres med trådløse forsterkere.
En forsterker som har svakt signal fra ruter, vil gi dårlig ytelse og kan ødelegge for alle på nettverket.

Sette opp Air 4920 som forsterker med WPS

 1. Pakk ut enheten og fjern all beskyttende plast.
 2. Koble enheten til strøm og slå den på. Vent til power-symbolet lyser konstant hvitt og nettverksindikatorene blinker grønt 
  Dette vil normalt ta tre minutter.
 3. På ruteren din: Finn og aktiver WPS.
  • Hold WPS-knappen inne i to sekunder.
  • På noen enheter må du i stedet logge deg inn og starte WPS fra webgrensesnittet. Den kan også kalles PBC for «push-button connect». 
 4. På Air 4920: Hold inne WPS-knappen foran på enheten i to sekunder. Enheten vil nå koble seg til ruteren og kopiere nettverksnavn/SSID og passord fra 5 Ghz-nettverket.
 5. Etter sammenkobling må du vente cirka 30 sekunder på at både ruter og forsterker skal komme på nett. 

Skulle du senere endre SSID eller passord på ruter, må du sette opp forsterkeren på nytt som beskrevet over.

Hvis du ikke finner WPS på ruteren din, eller fremgangsmåten over ikke virker:

Sette opp Air 4920 som forsterker via web (air4920.local)

 1. Pakk ut enheten og fjern all beskyttende plast.
 2. Koble enheten til strøm og slå den på. Vent til power-symbolet lyser konstant hvitt og nettverksindikatorene blinker grønt 
  Dette vil normalt ta tre minutter.
 3. Koble enheten til en bærbar pc med nettverkskabelen som følger med.
 4. I nettleser (Chrome, Firefox, Microsoft Edge eller liknende), gå til adressen http://air4920.local
 5. Klikk på fanen Repeater og følg instruksjonene. Merk også:
  • Når du får opp listen over tilgjengelige trådløse nettverk, sjekk at forsterkeren har godt signal fra ruteren der du har plassert den. Hvis dekningen er dårlig der du befinner deg, må du finne en bedre plassering for forsterkeren. 
  • Hvis du får opp to lokale nettverk (ett for 5 GHz og ett for 2,4 GHz), velg 5 GHz. Logg deg på nettverket med passord.
  • Vent cirka 30 sekunder etter sammenkobling på at ruter og forsterker skal komme på nett.

AirTies-enheten har nå kopiert nettverksnavn/SSID og passord fra ruteren.

Hvis du i stedet ønsker å ha et eget nettverksnavn på forsterkeren, kan du klikke på Advanced og endre SSID og passord der:

Skulle du senere endre SSID eller passord på ruter, må du sette opp forsterkeren på nytt som beskrevet over.