Medievaner 2018: Et datahungrig publikum

Snitthastigheten på norske bredbåndsabonnement har passert 100 Mbit/s. Og godt er det, for norske forbrukere strømmer video som aldri før, og vi nøyer oss ikke med å bruke én skjerm om gangen.

Internettmålingen: Stadig raskere bredbånd

Statistisk sentralbyrås siste internettmåling viser at hastigheten i Norge går opp, opp, opp.

  • Gjennomsnittshastigheten er nå på 104,5 Mbit/s – det er en økning på drøyt 55% siden samme tid i 2017.
  • Medianhastigheten er 49,6 Mbit/s – en økning på mer enn 46% siden 2017.

Medianhastigheten regnes for å være mer representativ for en typisk bredbåndsabonnent enn snitthastigheten, som dras høyere opp av relativt små grupper med svært høye hastigheter.

De største økningene i medianhastighet det siste året har kommet i Nordland og Troms, den minste i Finnmark. 

Akershus har fortsatt den høyeste medianhastigheten av fylkene,  58,1 Mbit/s i 2018.

Rogaland, Oslo og Aust-Agder har også medianhastigheter over 50 Mbit/s.

Medievaneundersøkelsen: Generasjonsgapet krymper

Deloittes medievaneundersøkelse 2018 viser et stadig mer datahungrig publikum, på tvers av generasjonene. 

Forskjellen mellom den yngste (14-20) og den eldste (70+) brukergruppa som intervjues, kan fortsatt se store ut:

  • De eldste ser for eksempel 14 timer mer tv i uka enn gjennomsnittet på tvers av aldersgrupper.
  • De yngste foretrekker oftere pc fremfor tv for å se film og serier.

... men forskjellene minker stadig, og selv blant de eldste film- og serie-titterne oppgis pc å stå for over 20% av seertiden.

Ja, vi binge-watcher

Alle aldersgrupper oppgir nå også at de driver med "binge-watching", som her er definert som å se tre eller flere episoder av samme serie på rappen.

46% av de spurte i undersøkelsen hadde minst ett betalt abonnement på videostrømming. Og når man først har ett abonnement, har man ofte flere: De som oppga å ha slike abonnementer, hadde i snitt 2,1 abonnementer hver. Netflix er soleklart størst, fulgt av HBO Nordic.

Lineær-tv taper stadig mer terreng. 59% av de spurte foretrekker strømming, opptak, nedlasting eller on demand-tjenester framfor direkte tv.

... og multitasker

Og én skjerm er stadig sjeldnere nok. Praktisk talt alle multitasker når de ser tv, uansett alder.

  • Bare 8% oppgir at de aldri multitasker.
  • Av de som multitasker, oppgir 70% at de bruker mobilen.

Og mens tven fortsatt er den aller mest utbredte "dingsen" i norske hjem, er den også på en motsatt trend av smarttelefonen:

  • 92% oppgir å ha tv (ned en prosent i året siden 2016)
  • 89% oppgir å ha smarttelefon (opp en prosent i året siden 2016) 

Bredbånd, ja – datanettverk, tja

91% av de intervjuede i medievaneundersøkelsen oppgir å ha bredbånd. Dette stemmer ganske godt overens med internettpenetrasjon og generell norsk bredbåndsstatistikk.

Så har Deloitte spurt hvor mange som har "datanettverk/ruter", og her er det bare 70% som svarer ja.

Dette kan vi kanskje først ta som en påminnelse om at medievaneundersøkelsen er basert utelukkende på selvrapportering, som aldri er 100% pålitelig – og at det er viktig for oss alle å finne og bruke forståelig terminologi for teknologien vi formidler.

© Copyright Eye Networks - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-marker