Håvamål om wifi

Håvamål, «den høyes tale», Odins ord til menneskene om hva som er viktig i livet og i ettermælet. Klart wifi burde hatt en plass.

Wifi han tarv som inn er komen
Wifi han tarv
som inn er komen
og um kne kulsar.
Til trådlaust nett
den mann hev trong
som hev i fjell fari.
(fritt etter Håvamål)
Eit lite bu er betre enn inkje, heime har kvar mann wifi. Hev du dekning god og eit breibandsabonnement, då tarv du ikkje tigge. 
(fritt etter Håvamål)
Eit lite bu er betre enn inkje, heime har kvar mann wifi. Hev du dekning god og eit breibandsabonnement, då tarv du ikkje tigge. 
(fritt etter Håvamål)
Døyr fe; 
døyr frendar; 
døyr sjølv det same. 
Men ordet um deg 
aldri døyr 
hev du eit godt gjestenettverk

(fritt etter Håvamål)
Døyr fe; døyr frendar; døyr sjølv det same. Men ordet um deg aldri døyr hev du eit godt gjestenettverk 
(fritt etter Håvamål)