AirTies mesh, EasyMesh og Multi-AP: En kort oversikt

EasyMesh er første sertifisering av noe som likner på mesh-nettverk. Men hva er egentlig EasyMesh, og hva betyr det for AirTies, kunder og forhandlere?

Hva er EasyMesh?

EasyMesh er et sertifiseringsprogram fra Wi-Fi Alliance for leverandører av trådløse produkter.

EasyMesh-sertifisering kan utstedes til teknologi som støtter spesifikasjonen Multi-AP. Denne spesifikasjonen kom i versjon 1.0 i juni 2018.

Hva er Multi-AP?

AP står for access point / aksesspunkt. Multi-AP-spesifikasjonen standardiserer grunnleggende funksjonalitet for samhandling mellom aksesspunkter. 

Multi-AP støtter blant annet:

 • Optimalisering av backhaul (kommunikasjonen mellom noder i nettverket)
 • Backhaul via ethernet eller wifi
 • Klientstyring i henhold til standardene 802.11k/v
 • Rapportering om og valg av trådløs kanal via kontroller
 • Konfigurasjonsstyring via kontroller

Spesifikasjonen definerer et Multi-AP-nettverk som bestående av én kontroller og én eller flere agenter som styres av kontrolleren.

Samme enhet kan inneholde begge funksjoner eller opptre bare som kontroller eller bare som agent.

I praksis betyr dette at spesifikasjonen krever at all kommunikasjon går via én kontroller. Dette kalles gjerne en tre-topologi. Med dagens chipset er det bare mulig å implementere dette som en stjerne-topologi, som vil si at alle agenter må kommunisere direkte med kontroller, som illustrert nedenfor.

I en tre-topologi må all kommunikasjon gå via en sentral kontroller.

Kommende chipset som støtter EasyMesh, vil gjøre det mulig å inkludere "daisy-chaining" i en slik tre-topologi, det vil si at agenter kan kontakte kontrolleren via andre agenter.

Et fullverdig mesh-nettverk vil det likevel ikke være så lenge det er snakk om en tre-topologi.

Hva er et "ekte" mesh-nettverk?

I et fullverdig mesh-nettverk kan alle noder kommunisere med hverandre direkte og dynamisk.

I et AirTies mesh-nettverk, som er det man får med AirTies boligpakke, er alle enheter slike likestilte noder.

I et AirTies mesh-nettverk er alle aksesspunkter likestilte noder som kan kommunisere direkte med hverandre.

Hva skjer med AirTies og EasyMesh?

AirTies er medlem av Wi-Fi Alliance og annonserte våren 2018 at de ville støtte den nye standarden. AirTies' trådløse aksesspunkter skal nå EasyMesh-sertifiseres. AirTies deltar også i en arbeidsgruppe for neste versjon av Multi-AP.

Nye aksesspunkter fra AirTies vil støtte Multi-AP versjon 1 i tillegg til fullverdig mesh og all annen funksjonalitet AirTies leverer.

Eksisterende aksesspunkter fra AirTies vil etter hvert kunne oppgraderes til å støtte mesh sammen med Multi-AP.

En AirTies-enhet vil da for eksempel kunne opptre som kontroller for forsterkere fra andre produsenter som også støtter Multi-AP – selvfølgelig uten at dette vil gi støtte for avansert AirTies-funksjonalitet i tredjeparts produkter.

Hva gjør AirTies utover Multi-AP?

AirTies smart wifi støtter blant annet: 

 • Fullverdig trådløst mesh basert på WDS
 • Dynamisk ruting per pakke; optimaliseringen baseres på hvor pakken skal
 • Full støtte for å kombinere kablede og trådløse aksesspunkter (ethernet mesh / hybrid mesh)
 • Avansert klientstyring som tar høyde for mange ulike klienter
 • QoS med streaming og prioritering av IPTV
 • Koordinert DFS som følger retningslinjer fra FCC og ETSI
 • Sømløst og samtidig kanalbytte
 • Støyreduksjon og airtime-optimalisering
 • Fjernadministrasjon og automatiske firmware-oppdateringer
 • Konfigurasjon og feilsøking via apper for forbruker og montør

Har du spørsmål?

Hvis du som ISP eller forhandler av AirTies har spesielle ønsker eller betenkeligheter knyttet til implementasjonen av Multi-AP-standarden, vil vi gjerne høre fra deg.

Ta kontakt med oss på sales@eyenetworks.no eller ring oss.

Se også vårens pressemelding fra AirTies


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS
map-marker