Eye Networks miljøpolicy

Eye Networks vektlegger å ta ansvar for hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Vi har som mål å sikre mest mulig miljøvennlig og bærekraftig drift, herunder leveranse av våre produkter og tjenester.

Dette gjør vi ved å:

  • tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten
  • tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
  • identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
  • etterstrebe minst mulig bruk av forbruksmaterialer
  • besitte kompetanse og være oppdatert på miljøvennlige løsninger 
  • kontinuerlig vedlikeholde og forbedre våre miljøprestasjoner 

Sertifisering og medlemskap

Eye Networks er sertifisert som miljøfyrtårn.

Eye Networks er sertifisert som miljøfyrtårn

Vi er også medlemmer av Grønt punkt Norge.

Eye Networks er medlem av Grønt punkt Norge

Mer om Eye Networks

Om oss

Bli kunde hos Eye Networks

Nettleverandører, montørfirmaer og andre telecombedrifter kan registrere seg i Telecomshop.


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS
map-marker