Sette opp AirTies ethernet mesh

Ethernet mesh gir deg det beste av to verdener – muligheten til å kombinere flere kablede og trådløse AirTies-enheter. 

Air 4920-enheter i samme nettverk kommuniserer vanligvis trådløst med hverandre, mens én av dem har kablet tilgang til internett. Men det er også mulig å kable flere av enhetene samtidig. Dette kalles ethernet mesh.

Hvorfor velge ethernet mesh?

Ethernet mesh gir en enda bedre og mer forutsigbar brukeropplevelse, fordi kablet internettilgang er langt mindre sårbar for forstyrrelser enn trådløse signaler.

Denne løsningen kan være spesielt gunstig der det er vanskelig å få god trådløs kommunikasjon mellom enhetene, for eksempel ved plassering av én enhet i garasje eller hagestue, eller mellom etasjer der byggematerialene sperrer for signalene.

Sjekk dette først: Krav for å ta i bruk ethernet mesh

Å sette opp ethernet mesh forutsetter at:

  • Du har tilgang til nettverksporter med støtte for 1Gbps.
  • Du oppnår god spredning og trådløs dekning i hele boligen når du plasserer AirTies-enheter på steder hvor de kan ha kablet tilgang til internett. (Du vil oppnå lite ved å ha to enheter svært nær hverandre.)
  • Alle Air 4920-enhetene dine har fastvare/firmware som er versjon 1.23.6.4.872 eller nyere. Denne versjonen skal være distribuert automatisk til alle Air 4920-kunder i Norge. Er du i tvil om hvilken versjon du har, se Sjekke firmware-versjon på Air 4920.
  • Ruteren eller switchen må støtte jumbo-frames og det må være skrudd på.

Sette opp ethernet mesh

Hvis du setter opp et AirTies-nettverk for første gang, følg vanlige instruksjoner for oppsett av nettverk. Ethernet mesh fungerer om du gir to eller flere enheter kablet tilgang. Det er ikke nødvendig å kable alle enheter i meshet, og vi anbefaler ikke å kable mer enn fire.

For å gi enhetene kablet nettilgang, kan du bruke:

  • kabel trukket direkte fra ruter (ruter er hos mange kombinert med hjemmesentral/modem, som på illustrasjonsbildet)
  • ekstra nettverksuttak som finnes i boligen
  • nettverksport bak på en annen Air 4920-enhet

Ethernet mesh kan oppnås ved å trekke kabel fra flere enheter direkte til ruter.Du kan også bruke ethernet mesh ved å kable én Air 4920-enhet til en annen.

Med kablet tilgang til internett har enheten ikke lenger behov for å kunne nå de andre enhetene i samme mesh trådløst, men det er like viktig å fordele dem i boligen slik at de gir beste dekning for klienter i alle rom. Se også AirTies plasseringsguide.

Skal du sette opp flere enheter enn de tre som inngår i en vanlig boligpakke, se avsnitt om tilleggsenheter nedenfor.

Viktig om tilleggsenheter og ethernet mesh

Hvis du skal legge til en ekstra Air 4920-enhet i et eksisterende nettverk, må du legge den til i mesh før du eventuelt gir den kablet tilgang til internett.

Oppdatert 18.10.2017