Wifi 6, 5, 4 ... Nye wifi-betegnelser og hva de betyr

WiFi Alliance har lansert nye betegnelser på wifi. Hva er Wifi 6 og 5 og hva betyr de nye navnene i praksis?

Det første det kan være greit å nevne, er at de nye betegnelsene faktisk ikke erstatter de "gamle" i ett og alt.

Selve standardene har ikke byttet navn. Komiteen som utvikler wifi-standardene heter fortsatt IEEE 802.11, og standardene de gir ut, kommer fortsatt til å ha fengende navn som "802.11ax".

WiFi Alliance kontrollerer ikke standarden, men sine egne sertifiseringsprogrammer for produkter. Og det de har lansert, er et sett med mer brukervennlige betegnelser for produktene som støtter disse standardene. Tallene viser til generasjoner – 802.11ax er altså å regne som 6. generasjon wifi.

Grafikk fra Wi-Fi Alliance med eksempler på hvordan man ser for seg at wifi-generasjonene skal gjengis visuelt når man er tilkoblet trådløst.

Man kan trygt regne med at nye navn og standardnavn vil bli brukt om hverandre, men det er altså fortsatt ikke feil å si "ax" eller "ac" om hva et produkt støtter.

Ideen er også at nye produkter nå skal kunne aktivt vise brukeren hvilken versjon av wifi-teknologien som er tilgjengelig når man kobler seg til et trådløst aksesspunkt. Du skal ikke bare få opp et wifi-signal på oppgavelinjen på mobilen eller pcen, men også et tall som indikerer hva slags maksimal ytelse og funksjonalitet du kan forvente deg på oppkoblingen.

Nytt navn på sertifiseringTeknologisk standardFrekvens-båndMerk
Wi-Fi 6802.11ax5 GHz og 2,4 GHzDen nyeste standarden per i dag. Wi-Fi Alliance startet produktsertifisering av Wi-Fi 6 i september 2019, standarden ble endelig godkjent i mai 2021. Les mer i Wifi 6: Hva kan vi vente oss av 802.11ax
Wi-Fi 6e6 GHzLansert sammen med wifi 6-sertifiseringen, men forbeholdt produkter som også støtter wifi på 6 GHz-båndet. Les mer her: Wifi 6e: Internett på 6 GHz
Wi-Fi 5802.11ac5 GHzBetegnelsen skiller ikke mellom de opprinnelige ac-produktene og de nyeste, kjent som Wave 2.
Wi-Fi 4802.11n5 GHz og 2,4 GHz

Linker

Wi-Fi Alliance om wifi 6: https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6

Artikkel av Jorunn D. Newth


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS