Firmwareoppgradering høsten 2018

Samlet informasjon til nettleverandører og andre AirTies-tilbydere om firmwareoppgraderingen som rulles ut fra oktober 2018

En større oppgradering av AirTies-firmware er på vei, og den krever at enhetene allerede har firmwareversjon 1.33.10.2.1388 for å kunne oppgraderes. Dette vil fungere helt fint for det store flertallet av brukerne, men kommer dessverre til å by på noen problemer for en liten andel. Nedenfor forklarer vi hva dette skyldes, og litt om hvordan ISPer kan forberede seg og hva man kan gjøre om oppgradering feiler.

Automatisk oppgradering av alle norske brukere er nå planlagt tidlig i september. 

Flere detaljer om hvilke endringer som inngår i selve oppgraderingen, kan leses nederst på denne siden.

Bakgrunn

Den nye firmwarens "Mesh 2.0" kan ikke kommunisere med eldre som kjører AirTies Mesh 1.0. Air 4920-enheter risikerer derfor å miste kontakt med andre enheter i samme mesh.

 • Hvis alle enhetene i et mesh kjører 1.33.10.2.1388 og én blir oppgradert, vil de andre enhetene umiddelbart kontakte AirTies firmwareserver og oppgradere firmwaren slik at alle kjører samme meshversjon.
 • Hvis noen Air 4920-enheter kjører eldre firmware enn 1.33.10.2.1388, vil disse ikke skjønne hva AirTies mesh 2.0 er, og vil dermed være ute av stand til å kommunisere med enheter som har oppgradert seg.

Litt mer enn 5% av norske enheter som er ute i markedet nå, er på versjoner eldre enn den påkrevde og/eller har ikke kontakt med server per i dag. 

Hvis samtlige av dine kunder kjører versjon 1.33.10.2.1388, er det egentlig ikke mer du trenger å vite; de skal oppgradere seg uten problemer.

Årsaker til feil versjon eller manglende kontakt med server

Enheten kan være:

 • Avslått / ikke i bruk
 • Defekt
 • Uten tilgang til internett, som kan skyldes
  • manglende IP-adresse (DHCP-pool er oppbrukt)
  • manglende kontakt med DNS-server
  • enheten befinner seg på et lukket nett med manglende eller ingen tilgang til internett (for eksempel bare via port 80) 

Hvordan forberede seg på oppdateringen som ISP

Hvis du har EyeSaaS Pearl, kan du gjøre følgende allerede nå, eller når som helst før oppdateringen skjer:

 1. Undersøke i EyeSaaS hvilke kunder og enheter som har andre firmwareversjoner enn 1.33.10.2.1388 og/eller ikke har hatt kontakt med server på lang tid
 2. Forsøke å oppgradere disse enhetene til 1.33.10.2.1388 ved hjelp av Customer Center eller Control Center.
 3. Hvis dette ikke fungerer, kontakte kundene og be dem slå enheten(e) av og på (dette vil normalt trigge kontakt med firmwareserver for å se etter ny firmwareversjon, slik at enheten kan oppgradere seg til påkrevd versjon for neste oppgradering)
 4. Hvis dette ikke fungerer, kontakt support@eyenetworks.no.

Forbered også kundestøtte på at det vil kunne komme henvendelser fra kunder som opplever problemer etter at oppdateringen er rullet ut. 

Hvis du har enheter på lager med eldre firmware

Har du Air 4920 på lager med versjonsnummer tidligere enn 1.33.10.2.1388, bør du sørge for å oppgradere disse før de sendes ut til eller installeres hos kunde. 

Merk at:

 • AirTies har lagt inn en forsinkelse på 24 timer mellom automatisk oppgradering til 1.33.10.2.1388 og oppgradering videre til siste versjon. Dette for å unngå oppkoblingsscenarier der én eller to enheter i en boligpakke rekker å gå til ny mesh-versjon før alle enheter er tilkoblet, slik at enhetene ikke får kommunisert med hverandre. (Denne forsinkelsen har ingen betydning for enheter som allerede er på 1.33.10.2.1388.)
 • Det er særlig viktig at tilleggsenheter med eldre firmware kobles til internett før utsending til kunde, slik at de kan oppgradere seg. Å utvide et mesh-nettverk som allerede har fått mesh 2.0 med en tilleggsenhet som har eldre firmware, vil ikke fungere.

Tiltak for kunder som opplever problemer etter utrulling

Hvis kunder tar kontakt og rapporterer om problemer etter at ny versjon skal være rullet ut:

 1. Sjekk firmwareversjon i EyeSaaS, eller be kunden selv sjekke. Instruksjoner finnes her: Sjekke firmwareversjon på AirTies-enheter
 2. Be kunden slå enheten av og på (dette vil normalt trigge kontakt med firmwareserver for å se etter ny firmwareversjon)
 3. Hvis dette ikke fungerer, kontakt support@eyenetworks.no.

Hva er nytt i firmwareversjonen som kommer?

Neste firmwareversjon for Air 4920 bringer med seg en del større endringer. De viktigste endringene er beskrevet nedenfor:

Overgang til felles firmware

Eye Networks har tidligere hatt sin egen firmwarebranch hos AirTies, blant annet av hensyn til administrerbarhet.

Med forbedringene som kommer i denne versjonen, er dette ikke lenger nødvendig, og våre kunder vil heretter være på standard AirTies firmware, som forenkler QA og releaseprosesser og gir raskere tilgang til ny funksjonalitet.

Kraftig oppgradert mesh-funksjonalitet

Internt kalt "mesh 2.0"

 • Raskere å legge til en ekstra enhet
 • Kompatibilitet med Air 4930
 • Mindre administrasjonstrafikk mellom aksesspunktene
 • Jumbo frames brukes ikke om man bruker ethernet mesh (kabler flere enheter)

Foreldrekontroll

Med neste firmwareversjon og siste versjon av AirTies WiFi-appen, kan man tidsstyre tilgang til wifi helt ned på klientnivå. Man kan sette opp ulikt tidsskjema for ulike dager. Klienter kan også sperres helt ute.

Oppdatert båndstyring

Det anbefales fortsatt ikke å ha ulik SSID på 2,4 og 5 GHz, men båndstyring vil nå virke til tross for ulik SSID hvis en klient har begge nettverkene lagt inn. 

Fiks av iPhone-bug

Bug som får iPhone X til å miste wifi-forbindelse er fikset i neste versjon.

Bedre standardstøtte

Helt ny TR-069-stack (TR-181) gir mer informasjon fra aksesspunktene enn tidligere, som vi kan benytte i EyeSaaS Pearl.


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS
map-marker