Fem spørsmål å stille når mobilen ikke finner wifi

Slik kan du feilsøke selv hvis en telefon, pc eller annen dings sliter med å finne eller vise det (riktige) trådløse nettet.

1. Fungerer søk etter nettverk?

Når mobilen ikke finner nettverket, begynn med et nytt søk.

La oss ta det mest opplagte først:

  • Får du opp wifi-symbol på dingsen du prøver å koble til overhodet, søker den etter nettverk?
  • Dobbeltsjekk innstillingene: Er trådløst slått på? 
  • Har flere funksjoner falt ut, trenger dingsen en omstart?

2. Er det trådløse nettet nede?

Her er det flere ting du kan gjøre for å teste:

  • Det enkleste er selvfølgelig å prøve å koble seg til med en annen dings, eller få noen andre til å sjekke om de kan koble seg på.
  • Hvis du kan se ruteren (eller annet trådløst tilgangspunkt) som du prøver å koble deg på, se etter lyssignaler som tyder på feil eller om lyset er av.

3. Holdes nettverksnavnet skjult?

De fleste tilgangspunkter har en innstilling som heter "Hide SSID" eller liknende. Om denne er aktivert, må man vite nøyaktig nettverksnavn og legge det inn manuelt på hver dings selv.

Du kan teste med en wifi-skanner om du får nettverket til å dukke opp – der vil det også dukke opp selv om nettverksnavnet skulle være skjult. For tips om skanne-verktøy og flere råd, se: Få oversikt over trådløse nett med en wifi-skanner.

At en wifi-skanner vil vise fram et trådløst nettverk selv når SSID er skjult, betyr altså at denne innstillingen ikke gir noen særlig grad av økt sikkerhet, og vi anbefaler ikke å bruke den. Mer om dette kan du lese i: Fem ting å tenke på når du velger nettverksnavn (SSID).

4. Er det veldig mange tilgjengelige trådløse nettverk?

Noen typer dingser, som trådløse skrivere, kan ha en begrensning på hvor mange nettverk de i det hele tatt klarer å vise fram. For eksempel vil noen vise bare de 10 første nettverkene som fanges opp, selv om mer enn 20 nettverk er tilgjengelige. I slike tilfeller kan det være nødvendig å skrive nettverksnavnet (SSID) inn direkte på dingsen for å koble seg opp.

5. Bruker det trådløse nettet en wifi-kanal som mobilen ikke støtter?

Hvis du bruker en mobil eller annen dings som er laget for et annet marked enn det europeiske, eller et lavprisprodukt, kan det være at den ikke har mulighet til å kommunisere på wifi-kanalene som brukes:

  • 2,4 GHz-båndet har 14 kanaler. 13 av dem er i bruk i Europa, men produkter som er myntet på det amerikanske markedet, vil som regel ikke støtte kanal 12 og 13, fordi det er forbudt å bruke disse kanalene i USA. 
  • På 5 GHz-båndet er det et høyt antall kanaler fordelt på flere såkalte U-NII-bånd. Japan og noen andre asiatiske land har egne begrensninger på hvilke kanaler og bånd som kan brukes på 5 GHz-båndet. Produkter myntet på disse markedene, kan ha problemer med å bruke kanalene som støttes i Europa. Full, fargekodet oversikt over hvilke kanaler som er tillatt brukt i hvilke land, finner du i denne Wikipedia-artikkelen om U-NII.

Mange lavprisprodukter kan også ha kanalbegrensninger, mer uavhengig av hvilket marked de er produsert for. Er du i tvil om hva du har støtte for, sjekk dokumentasjonen for dingsen du vil koble opp.

Derfor er det også lurt å sjekke hvilke standarder og kanaler trådløse dingser faktisk støtter før man går til innkjøp.

For å finne ut hvilken kanal det trådløse nettet bruker og eventuelt endre den, må du logge deg inn på innstillingene til ruteren eller tilgangspunktet via web:

  • For 2,4 GHz-båndet må kanalen settes til 11 eller lavere for å støtte alle dingser.
  • For 5 GHz-båndet er kanalene 36, 40 og 44 tillatt i alle land unntatt Kina. 

Mer om hvordan du finner den beste kanalen på 2,4 GHz-båndet finner du i: Slik finner du gode wifi-kanaler og dårlige naboer.

Finner mobilen nettverket, men går tregt? Da kan forklaringen ligge i standard-støtten.

Artikkel av Jan Pedro Tumusok og Jorunn D. Newth


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
map-marker