Ebok: Bli klar for GDPR

En håndbok for ISPer om overgangen til EUs nye personvernforordning

Er bedriften din klar for de nye reglene som trer i kraft fra mai 2018? Vår håndbok hjelper deg med å få en oversikt, og med å legge en slagplan for implementering av regelverket i egen organisasjon.

Last ned gratis ebok

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, som er den engelske betegnelsen for det vi på norsk kaller EUs personvernforordning.

Ny personvernforordning trer i kraft fra mai 2018. 

Om håndboka

Bli klar for GDPR er utarbeidet av Eye Networks i samråd med senioradvokat Simen Evensen Breen i advokatfirmaet SANDS. 

Innhold

Hvorfor denne håndboka?

5

Tre dyptgripende endringer

6

Del 1: Oversikt

7

Hva er en personopplysning?

8

Tre sentrale roller

9

Hva er nytt fra mai 2018?

10

Den registrertes rettigheter: Informasjon og innsyn

11

Den registrertes rettigheter: Dataportabilitet og sletting

12

Den behandlingsansvarliges plikter

13

Databehandleres plikter

14

Databehandling i utlandet

16

Eksempler på databehandlere

17

Lover, forskrifter og direktiver om personvern

18

Del 2: Slagplan

18

Advokatens tommelfingerregler

19

Fase 0: Rollefordeling

20

Fase 1: Kartlegging

21

Fase 2: Prioritert prosjektplan

22

Fase 3: Implementering

23

A og B: Lovlighet og rammeverk

23

C: Internkontroll

24

D: Informasjonssikkerhet og IT

25

E: Særlige tema

26

Etterlevelse og kvalitetssikring

27

EyeSaaS: Velg en plattform designet for personvern

28

Oppdatert 24.03.2018