Networks that Work

We delivery quality approved networks solutions and expertise to broadband providers / ISPs and other telecom companies in Norway and the Nordics.

Eye Networks leverer kvalitetssikrede løsninger og tjenester til bredbåndsleverandører og andre telekombedrifter i Norge og Norden. Kjerneekspertisen vår er wifi, hjemmenettverk og verktøy for administrasjon og analyse.


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS