Utvide AirTies-nettverk med tilleggsenhet

Når du trenger mer enn tre enheter for å få full dekning, kan du utvide nettverket fra boligpakken med én eller flere tilleggsenheter. Slik legger du en ny Air 4920 til i nettverket.

Boligpakken inneholder tre enheter som er ferdig satt opp i nettverk med hverandre. Trenger du flere enn tre enheter for å få full dekning, må du få tilleggsenhetene inn i dette nettverket.

For instruksjoner om oppsett av boligpakken, se Installere AirTies boligpakke.

Video: Hvordan legge til AirTies-enhet i mesh

Steg for steg: Legge til tilleggsenhet ("meshe")

Du kan gjennomføre dette med flere tilleggsenheter samtidig, men WPS-stegene må utføres med én enhet av gangen.

Før du begynner, pakk ut tilleggsenheten(e) og pass på at du fjerner all den beskyttende plasten. 

 1. Plassér enheten cirka tre meter unna en Air 4920-enhet som allerede er i nettverket (dette er en midlertidig plassering).
 2. Koble enheten til strøm og slå den på. Lysindikatorene for 5 GHz og 2,4 GHz vil nå blinke grønt (4 sekunder på, 4 sekunder av).
 3. Legg enheten til i nettverket ved hjelp av WPS:
  1. På enheten som allerede er i nettverket: Trykk på WPS-knappen i 2 sekunder.
  2. På den nye enheten: Trykk på WPS-knappen i 2 sekunder. 
   Når begge enheter har startet opp og blinker grønt, kan du meshe dem ved å trykke WPS-knappen først på den første enheten, så på den andre. Knappen holdes inne i cirka to sekunder. Lyser enhetene konstant grønt, trenger de ikke å meshes.
   Denne prosessen kan ta inntil fem minutter. Hvis lysindikatoren for 5 GHz ikke lyser grønt med et kort blink etter fem minutter, gjenta WPS-stegene.
 4. Når enheten er lagt til i nettverket, kan du koble den fra strøm for å plassere den der du vil utvide internettilgangen. 
 5. Når du slår den på igjen på ny plassering, vil den automatisk koble seg til mesh-nettverket. 
  Hvis den nå ikke lyser grønt, kan den være plassert utilgjengelig for kontakt med nærmeste enhet, se Lyssignaler på Air 4920.
Oppdatert 24.03.2018