Feilsøke AirTies-nettverk

Har du problemer med det trådløse AirTies-nettverket? Bruk denne sjekklista til å søke etter feil i oppsettet og utelukke noen av de vanligste feilkildene.

1. Lyser alle enheter grønt?

Sjekk at alle enheter lyser grønt med et kort, langsomt blink på 5 GHz-indikatoren. Hvis ikke, se Lyssignaler på Air 4920 -- en oversikt og følg rådene der.

2. Er AirTies-enhetene riktig satt opp og andre trådløse nett slått av?

Sjekk at kabel går til riktig enhet

Én Air 4920 skal alltid være koblet med kabel direkte til ruteren – eller enheten som brukes som ruter.

Har du modem/hjemmesentral med innebygd ruter, skal Air 4920 derfor være koblet til den.

Koble alltid én Air 4920-enhet til ruter eller, som på bildet, modem med innebygd ruter-funksjonalitet.I oppsett med flere nettverksenheter, koble alltid Air 4920 til enheten som har ruter-funksjonalitet.

Har du separat ruter i tillegg til modem, skal Air 4920 være koblet til ruter.

Slå av trådløst i andre enheter

Trådløse radioer i alle andre enheter enn Air 4920 skal være slått av. Logg deg på via web og slå av både 2,4GHz og 5GHz trådløse radioer, slik at det nye trådløse nettverket ikke forstyrres.

3. Har du identisk SSID og passord for begge frekvensbånd?

Får du ikke hastigheten du forventer?

Gå til http://air4920.local eller bruk AirTies Wi-Fi-appen og sjekk at 2,4GHz og 5GHz er satt opp med identiske nettverksnavn (SSID) og passord.

Med andre typer utstyr er det vanlig å sette opp ulike SSIDer for frekvensbåndene, men båndstyringen i Air 4920 vil dynamisk gi deg den beste tilkoblingen til enhver tid, så sant begge bånd er tilgjengelige med samme SSID og passord.

4. Er AirTies-enhetene godt plassert for dekning?

Bruk AirTies Wi-Fi-appen til å sjekke linkene mellom enhetene og til klientene.

Sjekk linken mellom AirTies-enhetene

Bruk appen til å sjekke om den trådløse kommunikasjonen mellom enhetene flyter godt. Hvis ikke, trenger du kanskje å flytte dem nærmere hverandre eller gi dem friere sikt til hverandre.

Her kan noen planløsninger og byggematerialer by på større vanskeligheter enn andre – se også 10 ting som forstyrrer og sperrer for wifi-signaler.

Sjekk linken mellom klient og tilgangspunkt

Bruk appen til å sjekke hvor sterk link klientene dine har til enheten de er tilkoblet. Er linken svak, kan det skyldes at enheten ikke er optimalt plassert for å spre dekningen. Merk at dette også kommer an på kapasiteten til klienten – eldre smarttelefoner, nettbrett og pcer vil oppnå dårligere ytelse enn nye selv når dekningen er god.

Råd om plassering av AirTies-enheter finner du i Plasseringsguiden.

5. Har ruteren mange nok IP-adresser å gi ut?

Hvis klienten (datamaskinen, mobiltelefonen, nettbrettet), tilsynelatende kobler seg til nettverket, men ikke får brukt det, kan det være at DHCP-serveren i ruteren din har gått tom for interne IP-adresser å dele ut. Den må ha nok til at alle AirTies-enhetene og alle klienter på nettverket kan få hver sin adresse til enhver tid.

Sjekke om klienten har fått IP-adresse

  • Windows: Trykk Windows-tast, skriv "cmd", når terminalvindu åpner, skriv "ipconfig". Sjekk hvilken intern IP-adresse som listes.
  • Mac eller Linux: Åpne terminal, skriv "ifconfig". Sjekk hvilken intern IP-adresse som listes.
  • Android: Innstillinger > Om telefonen > Status
  • iOS (iPhone/iPad): Innstillinger > Wi-Fi > Trykk på nettverket du er på

Du skal ikke ha en adresse som begynner med 169.254 -- de vanligste er, 192.168.1.n, 192.168.0.n, 172.16.n.n, 10.n.n.n , hvor n = 0-255.

Sjekke ruterens DHCP-innstillinger

Dette varierer fra produsent til produsent, men her må du gå inn i innstillingene for ruteren (normalt ved pålogging via web) og finne innstilling for DHCP scope, DHCP range eller liknende. 

Når du har funnet riktig innstilling, endre den til et tall som er høyt nok til å omfatte alle AirTies-enheter OG alle klienter i boligen samtidig.

Utskriftsvennlig guide

Her kan du laste ned denne sjekklista og oversikten over lyssignaler som to-sidig PDF:

Last ned sjekkliste

Mer om feilsøking

Oppdatert 03.07.2017